Dočasná vláda pre Slovensko bola zostavená v Prahe Československým národným výborom 3. novembra 1918. Nasledujúci deň bol z Prahy vypravený mimoriadny vlak, ktorým odišli na Slovensko v sprievode žandárov a vojakov členovia vlády Vavro Šrobár, Ivan Dérer, Pavel Blaho, Anton Štefánek a cestou pristúpili Štefan Janšák a Kornel Stodola. Svoju činnosť vláda odštartovala na ľudovom zhromaždení v Skalici 6. novembra 1918. V ten istý deň jej členovia vystúpili ešte v Holíči a v nasledujúcich dňoch v Malackách, v Trnave a v Senici. Už 14. novembra sa zišlo Národné zhromaždenie a ustanovilo riadnu československú vládu. Právomoci Dočasnej vlády tým zanikli a nasledujúci deň podala demisiu.

Na budove radnice v Skalici je organicky začlenená do portálnej architektúry pamätná tabuľa, ktorá pripomína vystúpenie Dočasnej vlády v Skalici. Bola odhalená 4. novembra 1928. Pri stom výročí spomenutej udalosti bola na fasáde radnice odhalená aj ďalšia pamätná tabuľa.

 

Sam. Št. Osuský (zost.): Príručka k jubil. oslavám 10. výročia samostatnosti, 1929, str. 10

Blízke pamätníky

Kamerové systémy