Dočasná vláda pre Slovensko bola zostavená v Prahe Československým národným výborom 3. novembra 1918. Nasledujúci deň bol z Prahy vypravený mimoriadny vlak, ktorým odišli na Slovensko v sprievode žandárov a vojakov členovia vlády Vavro Šrobár, Ivan Dérer, Pavel Blaho, Anton Štefánek a cestou pristúpili Štefan Janšák a Kornel Stodola. Svoju činnosť vláda odštartovala na ľudovom zhromaždení v Skalici 6. novembra 1918. V ten istý deň jej členovia vystúpili ešte v Holíči a v nasledujúcich dňoch v Malackách, v Trnave a v Senici. Už 14. novembra sa zišlo Národné zhromaždenie a ustanovilo riadnu československú vládu. Právomoci Dočasnej vlády tým zanikli a nasledujúci deň podala demisiu.

Na budove radnice v Skalici je organicky začlenená do portálnej architektúry pamätná tabuľa, ktorá pripomína vystúpenie Dočasnej vlády v Skalici. Bola odhalená 4. novembra 1928. Pri stom výročí spomenutej udalosti bola na fasáde radnice odhalená aj ďalšia pamätná tabuľa.

 

Sam. Št. Osuský (zost.): Príručka k jubil. oslavám 10. výročia samostatnosti, 1929, str. 10

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy