Daniel Rapant, rodák z Holíča bol členom SAV, historikom. Jeho najvýznamnejším dielom bolo 13–zväzkové Slovenské povstanie 1848 – 1849 (vychádzalo v rokoch 1937 až 1972).

Pri príležitosti storočnice narodenia bola v Holíči so sprievodným programom v Skalici usporiadaná dvojdňová konferencia o živote a diele D. Rapanta. Druhý deň, 18. apríla 1997 po slávnostných bohoslužbách v evanjelickom kostole bola na budove evanjelickej fary* odhalená pamätná tabuľa D. Rapantovi**. Na fare preto, že dnes už v Holíči nestojí ani rodný dom, ani evanjelická škola, kde študoval. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine, kde má hrob so skromným náhrobníkom.

 

Richard Marsina: Na úvod, in: Historik Daniel Rapant – Život a dielo, Martin 1998, str. 10

Nenarodeným deťom, Holíč
Májové povstanie českého ľudu, Holíč
Holokaust židovských rodín, Holíč
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Anton Pulanich (1884 - 1962), Holíč
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Vznik ČSR, Holíč
Pomník padlých, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Kamerové systémy