Daniel Rapant, rodák z Holíča bol členom SAV, historikom. Jeho najvýznamnejším dielom bolo 13–zväzkové Slovenské povstanie 1848 – 1849 (vychádzalo v rokoch 1937 až 1972).

Pri príležitosti storočnice narodenia bola v Holíči so sprievodným programom v Skalici usporiadaná dvojdňová konferencia o živote a diele D. Rapanta. Druhý deň, 18. apríla 1997 po slávnostných bohoslužbách v evanjelickom kostole bola na budove evanjelickej fary* odhalená pamätná tabuľa D. Rapantovi**. Na fare preto, že dnes už v Holíči nestojí ani rodný dom, ani evanjelická škola, kde študoval. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine, kde má hrob so skromným náhrobníkom.

 

Richard Marsina: Na úvod, in: Historik Daniel Rapant – Život a dielo, Martin 1998, str. 10

Kamerové systémy