Po profesorskom poste na banskoštiavnickom lýceu prijal D. G. Lichard (* 1812) miesto evanjelického farára v Skalici (1844 - 1847). Na funkciu skoro rezignoval a plne sa venoval publicistike a vydavateľskej činnosti. V roku 1847 vyšiel jeho prvý kalendár Domová pokladnica. Od roku 1849 sa stal redaktorom Slovenských Novín vydávaných viedenskou vládou až do ich zániku v roku 1861. Následne sa vrátil do Skalice a pokračoval vo vydávaní Domovej pokladnice. Svoje myšlienky, ktorými propagoval zakladanie drobných sporiteľní a peňažných družstiev, publikoval vo svojich hospodárskych novinách Obzor (1863 - 1882) až do konca života († 1882). Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Skalici.

Na rohu Lichardovej a Potočnej ulice je nárožný dom, kde žil Daniel Gabriel Lichard. Na dome je pamätná tabuľa, ktorú mu dal v roku 1928 odhaliť miestny odbor Matice slovenskej. V roku 1947 D. G. Lichardovi odhalili v Skalici sochu pred evanjelickou zvonicou a v roku 2012 pamätnú tabuľu v lodi evanjelického kostola.

 

Blízke pamätníky

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy