Po profesorskom poste na banskoštiavnickom lýceu prijal D. G. Lichard (* 1812) miesto evanjelického farára v Skalici (1844 - 1847). Na funkciu skoro rezignoval a plne sa venoval publicistike a vydavateľskej činnosti. V roku 1847 vyšiel jeho prvý kalendár Domová pokladnica. Od roku 1849 sa stal redaktorom Slovenských Novín vydávaných viedenskou vládou až do ich zániku v roku 1861. Následne sa vrátil do Skalice a pokračoval vo vydávaní Domovej pokladnice. Svoje myšlienky, ktorými propagoval zakladanie drobných sporiteľní a peňažných družstiev, publikoval vo svojich hospodárskych novinách Obzor (1863 - 1882) až do konca života († 1882). Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Skalici.

Na rohu Lichardovej a Potočnej ulice je nárožný dom, kde žil Daniel Gabriel Lichard. Na dome je pamätná tabuľa, ktorú mu dal v roku 1928 odhaliť miestny odbor Matice slovenskej. V roku 1947 D. G. Lichardovi odhalili v Skalici sochu pred evanjelickou zvonicou a v roku 2012 pamätnú tabuľu v lodi evanjelického kostola.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy