Rodák z Letničia Anton Vaculka sa zapojil do povstania a padol 9. októbra 1944 v boji pri oslobodzovaní obce Háj pri Martine. Jeho osud nebol dlho známy. Najavo vyšiel až v roku 1974 pri bádaní učiteľa Cyrila Barana z Folkušovej – Príboviec, ktorý dokumentoval osudy bojovníkov v SNP pri obci Háj a o Antonovi Vaculkovi napísal dopis na miestny národný výbor do Letničia.

Pamätnú tabuľu Antonovi Vaculkovi dala odhaliť obec Letničie na budove MNV (dnes obecný úrad) v roku 1975.

 

Spomienka na 2. svetovú vojnu, in: Letničie (zost. V. Drahošová), Letničie 2002, str. 43, 77

Oslobodenie Červenou armádou, Letničie
Hrdinom 2. svetovej vojny, Letničie

Kamerové systémy