A. Pulanich sa narodil v Holíči. V rakúsko-uhorskej armáde pôsobil počas 1. svetovej vojny na talianskom a ruskom fronte. V máji 1939 bol povýšený na generála a velil slovenským jednotkám na východnom fronte v ťažení proti Sovietskemu zväzu. V roku 1942 bol povýšený na generála 1. triedy a prevzal funkciu veliteľa pozemného vojska.

Za miesto úmrtia A. Pulanicha sa donedávna považovala Dunajská Streda, kde pobýval v 50. rokoch. Pavol Mihál z Matice slovenskej zistil, že generál A. Pulanich bol pochovaný na holíčskom cintoríne v hrobe č. 0836. Miestny odbor MS za finančnej podpory mesta Holíč a Nadácie MS dal potom zhotoviť Antonovi Pulanichovi v roku 2010 pamätnú tabuľu, ktorú osadili na náhrobník na spomenutom hrobe. V novembri toho roku bola zároveň v meste usporiadaná výstava ku životu generála.

 

??: Spomienka na významného holíčskeho rodáka, 18. 11. 2010, in: www.holic.sk

Kamerové systémy