A. Pulanich sa narodil v Holíči. V rakúsko-uhorskej armáde pôsobil počas 1. svetovej vojny na talianskom a ruskom fronte. V máji 1939 bol povýšený na generála a velil slovenským jednotkám na východnom fronte v ťažení proti Sovietskemu zväzu. V roku 1942 bol povýšený na generála 1. triedy a prevzal funkciu veliteľa pozemného vojska.

Za miesto úmrtia A. Pulanicha sa donedávna považovala Dunajská Streda, kde pobýval v 50. rokoch. Pavol Mihál z Matice slovenskej zistil, že generál A. Pulanich bol pochovaný na holíčskom cintoríne v hrobe č. 0836. Miestny odbor MS za finančnej podpory mesta Holíč a Nadácie MS dal potom zhotoviť Antonovi Pulanichovi v roku 2010 pamätnú tabuľu, ktorú osadili na náhrobník na spomenutom hrobe. V novembri toho roku bola zároveň v meste usporiadaná výstava ku životu generála.

 

??: Spomienka na významného holíčskeho rodáka, 18. 11. 2010, in: www.holic.sk

Nenarodeným deťom, Holíč
Májové povstanie českého ľudu, Holíč
Holokaust židovských rodín, Holíč
Zosnulým poľovníkom, Holíč
Pavel Groebl (1850 - 1933), Holíč
Jozefína Marečková (1880 - 1953), Holíč
František Sláma (1847 - 1900), Holíč
Ján Stašek - obnova kostola, Holíč
Vznik ČSR, Holíč
Pomník padlých, Holíč
Oslobodenie Červenou armádou, Holíč
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč
Jozef Čabelka (1910 - 1987), Holíč
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Holíč
Hladový pochod robotníkov, Holíč
Ján Jaromír Boor (1852 - 1913), Holíč
Daniel Rapant (1897 - 1988), Holíč
Kamerové systémy