A. B. Vrchovský sa narodil v Skalici v zámožnej rodine. Od roku 1834 na štúdiách práva vo Viedni sa pod vplyvom poľských študentov stal uvedomelým Slovanom. Z Prešporku sa snažil vytvoriť centrum slovenského národného života, dá sa povedať, že sa tu popri Ľ. Štúrovi stal v roku 1837 druhou rozhodujúcou osobnosťou. Bol známy aj pomerne citlivým postojom k sociálnej nerovnosti. Ešte v tom istom roku si v Pešti otvoril advokátsku kanceláriu. Ako koncipientom tam poskytol zamestnanie J. Kráľovi, J. Franciscimu, Š. M. Daxnerovi ale aj maďarskému spisovateľovi M. Jókaymu. Jeho radikálne slovenské povedomie sa postupne umiernilo a prestal zasahovať do slovenského spoločenského života. Nie je známy jeho postoj v revolučných rokoch 1848-1849. Neskôr sa dostal do veľkých ťažkostí pre nesvedomité spravovanie zverených finančných prostriedkov. Riešil to samovraždou. Jeho telo vyniesol Dunaj 16. mája 1865 na breh pri samote Puszta Csenke (chotár obce Mužla?) neďaleko Ostrihomu, kde bol dočasne pochovaný. V jeseni toho roka previezli jeho pozostatky do obce Vácduka, kde žila jeho rodina.
V Skalici pred školou pri Zelenom moste má Alexander Bohuslavín Vrchovský odhalený skromný pamätník, na ktorý prispela Matica Slovenská. Jeho autorom je sochár a reštaurátor Ján Patka.

 

František Buchta: Prínos A. B. Vrchovského k rozvoju slovenského národného hnutia v prvej polovici 19. stor., in: Zborník Záhorského múzea v Skalici II., Skalica 1971, str. 43-49

Vladimír Rusko (1935 - 2019), Skalica
Rómsky holokaust, Skalica
Výročie Československa, Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (2018), Skalica
Zora Viestová (1920 - 2002), Skalica
Politickým väzňom zo Záhoria, Skalica
Padlým antifašistom, Skalica
Ján Amos Komenský - zborový dom, Skalica
Viktor Savič Pľjušť († 1945), Skalica
Študenti gymnázia, Skalica
Škarniclova tlačiareň, Skalica
Pomník padlých, Skalica
Pavel Blaho - rodný dom, Skalica
Pavel Blaho (1867 - 1927), Skalica
Oslobodenie, Skalica
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica
Kňazom evanjelickej fary - literátom, Skalica
Ján Černoch (1852 - 1927), Skalica
Ján Amos Komenský (1592 - 1670), Skalica
František Šara (1897 - 1977), Skalica
Daniel Gabriel Lichard (1812 - 1882), Skalica
Daniel Gabriel Lichard - Lichardov dom, Skalica
Ľudovít Novák (1908 - 1992), Skalica
Katolíckym osobnostiam, Skalica
Gyula Juhász (1883 - 1937), Skalica
Pavel Bunčák (1915 - 2000), Skalica
Ľudovít Okánik (1869 - 1944), Skalica
Ľudovít I. Veľký  (1326 - 1382), Skalica
József Gvadányi (1725 - 1801), Skalica
Janko Blaho (1901 - 1981), Skalica
Ján Ďurovič (1894 - 1955), Skalica
František Madva (1786 - 1852), Skalica
Dočasná vláda pre Slovensko (1928), Skalica
František Krištof Veselý (1903 - 1978), Skalica
Kamerové systémy