Za objaviteľa ropy v Gbeloch sa považuje Ján Medlen. Pozemky od neho získal štát a v období od 23. októbra 2013 do 10 februára bol vykonaný prvý prieskumný vrt, pri ktorom v hĺbke 164 metrov narazili na ložisko ropy. S ťažbou ropy sa začalo v priebehu pár dní.
Na mieste vrtu bol v novembri 1969 vybudovaný malý pomník. Zhotoviť ho dal národný podnik Slovenské naftové závody v Gbeloch.

 

Nenarodeným deťom, Gbely
Herman Grünmandl (1865 - 1939), Gbely
ZINC, Gbely
Výsadkári ZINC, Gbely
Ján Juriga (1806 - 1888), Gbely
Jozef Čársky (1886 - 1962), Gbely
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Gbely
Ján Medlen (1870 - 1944), Gbely
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Gbely
Kamerové systémy