V Moravskom Svätom Jáne a Sekuliach bol v roku 1879 založený spoločný 50-členný Svätojánsko-sekulský dobrovoľný hasičský zbor. Jeho zakladateľmi boli notár Karol Kretter a inšpektor panstva grófa Zichyho M. Pollák, ktorí sa stali jeho predsedom a veliteľom. Zbor si zakúpil štvorkolesovú ručnú striekačku na konský záprah od firmy Knaust z Viedne za 2000 zlatých, ktoré poskytol gróf Zichy. V roku 1931 si zakúpili novú dvojkolesovú prívesnú motorovú striekačku od firmy Hrček a Naugebauer z Brna. V roku 1900 sa sekulskí hasiči osamostatnili a počet členov klesol na 28 riadnych a 8 podporujúcich. Zbor zároveň začal používať názov Moravsko-Svätojánsky dobrovoľný hasičský spolok. Na budove domu smútku zo strany cintorína je pamätná tabuľa venovaná zosnulým hasičom obce. Bola odhalená pravdepodobne v roku 1999 pri 120. výročí založenia hasičského zboru v obci.

Hasiči, in: www.moravskysvatyjan.sk

Pomník padlých, Moravský Svätý Ján

Kamerové systémy