Zborovú sieň si evanjelická cirkev v Sobotišti zriadila v roku 1991 po úprave bývalej evanjelickej cirkevnej školy za budovou fary. Pamätná tabuľa, ktorú súčasne na budove umiestnili, pripomína aj dve osobnosti, ktoré na škole pôsobili.
Evanjelický kňaz a učiteľ Ján Šulek (1774 - 1837) pochádzal z Rajca. Bol učiteľom v Hybiach a Mošovciach. Tam bol jeho žiakom aj Ján Kollár. Neskôr pôsobil ako kazateľ na Morave, v roku 1814 sa stal farárom v Sobotišti, kde pôsobil až do smrti. V roku 1833 mu vyšla latinská gramatika s trojjazyčnými (slov., maď., nem.) príkladmi. Založil si početnú rodinu, jeho synovia Viliam, Bohuslav a Ľudovít sa stali významnými osobnosťami slovenského národného života a majú v Sobotišti individuálne pamätné tabule.
Samuel Jurkovič (1786 - 1873) prišiel do Sobotišťa ako učiteľ práve na požiadanie Jána Šuleka. Bol organizátorom slovenského spoločenského života a hlavne propagátorom družstevníctva a modernejšieho hospodárstva. Dnes sa považuje za najvýznamnejšiu osobnosť sobotišťskej histórie a v obci je odhalených niekoľko pamätných tabúľ, vzťahujúcich sa na jeho pôsobenie.

 

Ladislav Košinár (1929 - 2016), Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Pomník padlých, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Kamerové systémy