Štefan Fajnor ml. bol synom senického advokáta. Počas 1. svetovej vojny padol na fronte do ruského zajatia 10. júla 1915 a prihlásil sa do československých légií. Bol práporčíkom v oddiele 6. roty 1. pluku, keď padol 26. júna 1918 v bojoch pri Buzuluku. Po smrti bol povýšený do hodnosti kapitána.
Pamätnú tabuľu mal Štefan Fajnor osadenú naľavo od vchodu rodného domu na terajšej Štefánikovej ulici. Dal ju odhaliť bratislavský Spolok slovenských legionárov 29. júna 1929. Pamätná tabuľa bola mramorová, v pravej polovici s bronzovým reliéfom Fajnorovho poprsia vo vojenskej uniforme. V roku 1952 bola odložená do depozitu, pretože legionárov bojujúcich v Rusku socialistický režim neglorifikoval. Na dome bola aj pamätná tabuľa jeho otca asi až do doby asanácie domu v roku 1966.

 

Štefan Mihal: Slovenskí evanjelici v zahraničnom odboji za svetovej vojny, in: Služba národu, Liptovský Mikuláš 1938, str. 110;
Miroslav Minďaš: Novšie dejiny Senice, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 91;
Peter Brezina, Ľubica Krištofová: Bojovníci Veľkej vojny zo Senice in: Prvá svetová vojna a Záhorie, Skalica 2015, str. 136

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy