Čáčov oslobodila sovietska armáda 7. apríla 1945. Čáčov bol samostatnou obcou až do roku 1971, keď bol pričlenený k Senici. Mal svoju vlastnú pamätnú tabuľu oslobodenia, ktorá bola odhalená na budove MNV 7. apríla 1970. Budova (neďaleko rímsko-katolíckeho kostola) po pričlenení k Senici stratila svoj účel, chvíľu v nej sídlila materská škôlka. Pamätná tabuľa bola dlhú dobu odložená v depozite. Po zreštaurovaní ju na budove bývalého MNV znovu odhalili 9. apríla 2015.

 

Vladimír Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 67

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy