Čáčov oslobodila sovietska armáda 7. apríla 1945. Čáčov bol samostatnou obcou až do roku 1971, keď bol pričlenený k Senici. Mal svoju vlastnú pamätnú tabuľu oslobodenia, ktorá bola odhalená na budove MNV 7. apríla 1970. Budova (neďaleko rímsko-katolíckeho kostola) po pričlenení k Senici stratila svoj účel, chvíľu v nej sídlila materská škôlka. Pamätná tabuľa bola dlhú dobu odložená v depozite. Po zreštaurovaní ju na budove bývalého MNV znovu odhalili 9. apríla 2015.

 

Vladimír Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 67

 

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica

Kamerové systémy