Rodák z Brodského Marek Čulen patril v medzivojnovom období medzi zakladajúcich členov KSČ. Za stranu bol poslancom Národného zhromaždenia. Zapojil sa odboja počas SNP. Po 2. svetovej vojne bol povereníkom poľnohospodárstva a opäť poslancom československého parlamentu.

V parku na križovatke ulíc Vajanského a Brezovej 5. decembra 1975 odhalil pomník Marekovi Čulenovi predseda SNR Viliam Šalgovič. Autorom busty v nadživotnej veľkosti umiestnenej ne betónovom hranole bol akademický sochár Vladimír Farár. Na podstavci bol nápis z bronzových litier, ktorý sa nezachoval. Bustu už v roku 1990 odstránili. Chátrajúci podstavec kazí dojem parkového prostredia doteraz. Na www.tasr.sk je publikovaná fotografia odhalenia pomníka.

 

Štefan Zajíček: Kultúrno-historické pamiatky Senice, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 173

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy