J. M. Hurban vydával časopis Cirkevné listy..., ktorý sa podľa zákona nemohol venovať politickým záležitostiam. Po uverejnení článku Leopolda Abaffyho, ktorý vyšiel v apríli a v máji 1875, bol obvinený a vydávanie časopisu bolo úradne zastavené. Na poslednom súdnom pojednávaní v Senici 20. apríla 1876 bol odsúdený na tri mesiace väzenia, na výkon ktorého nastúpil ihneď.

Na dome v Senici, kde bol J. M. Hurban väznený, mu bola odhalená pamätná tabuľa 1. septembra 1948. V tom období budova na Jilemnického ulici č. 354 (dnes Štefánikova) slúžila ako okresná knižnica. Udalosť bola spojená s otvorením nových škôl v meste. V roku 1972 bol dom asanovaný, tabuľa bola sňatá a odložená do depozitu mestského úradu. Na www.tasr.sk je publikovaná fotografia pamätnej tabule.

Na tabuli bol reliéfny medailón profilu Hurbanovej tváre a nápis:

 

J. M. HURBAN
CHRABRÝ BOJOVNÍK
ZA PRÁVA A SLOBODU
SLOVENSKÉHO NÁRODA
BOL V TOMTO DOME VÄZNENÝ
V ROKU 1876.

 

 

Elena Feldsamová: Literatúra Senice a jej najbližšieho okolia, in: Senica, Bratislava 1974, str.130, foto: Náhlik, str. 70

Blízke pamätníky

Kamerové systémy