Rodák zo Senice Ján Mráz bol počas vojnových rokov partizánom. Padol v boji v roku 1944. Na jeho rodnom dome, ktorý stál na Železničnej ulici oproti kasárňam, bola umiestnená pamätná tabuľa.

 

Štefan Zajíček: Kultúrno-historické pamiatky Senice, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 173

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy