Ján Brečka bol vojakom rakúskej armády. Počas rakúsko – pruskej vojny padol 3. júla 1866 v bitke pri Hradci Králové. V Kunove mu v období Rakúsko-Uhorska umiestnili pamätnú tabuľu v maďarčine na budove obecného domu. Pamätná tabuľa bola umiestnená bez sprievodnej slávnosti odhalenia, ale pri búraní obecného domu sa stratila, aj keď ďalšia pamätná tabuľa legionára Jána Slezáka (na obecnom dome odhalená v roku 1938) sa zachovala.

 

Vladimír Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 72;

Vladimír Jamárik: Kunov 555 rokov, Senica 2007, str. 22

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy