Rodák zo Senice Ivan Horváth bol tvorcom kratších próz. Po 2. svetovej vojne bol povereníkom sociálnej starostlivosti, veľvyslancom v Budapešti. V rokoch 1950 až 1959 bol väznený, v roku 1963 ho rehabilitovali. V Senici viedol skupinu mladých fotografov, ktorá vznikla v roku 1942 a dlhé desaťročia úspešne účinkovala.

Na rodnom dome v Senici na terajšej Štefánikovej ulici mu v septembri 1965 odhalili pamätnú tabuľu s reliéfom poprsia. Dom bol začiatkom 70-tych rokov asanovaný a pamätná tabuľa je odvtedy nezvestná.

 

V TOMTO DOME SA NARODIL

DR. IVAN HORVÁTH

VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ

A POLITICKÝ PRACOVNÍK

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy