Viliam Šulek bol za účasť v hurbanovskom dobrovoľníckom zbore odsúdený maďarským vojenským súdom na smrť. Popravu vykonali obesením 20. októbra 1848 pri obci Beregsek, ktorú neskôr premenovali na Šulekovo. O pár dní tam obesili aj Šulekovho druha Karola Holubyho. Najprv boli pochovaní pod šibenicou, ale keď územie obsadilo cisárske vojsko, slovenskí dobrovoľníci ich telá exhumovali a na mieste ich opäť pochovali tentoraz do riadneho hrobu, ktorý označili dreveným krížom. V roku 1928 bol na mieste osadený pomník podľa návrhu Dušana Jurkoviča. 18. októbra pozostatky oboch hrdinov opäť exhumovali a vložili ich v urne do pomníka. Ten potom slávnostne odhalili 21. októbra 1928.

V. Šulekovi odhalili pamätnú tabuľu na budove evanjelickej fary v Sobotišti 28. októbra 1948. Hlavným rečníkom pri slávnosti bol konsenior Ján Lichner. Osadenie pamätnej tabule inicioval miestny odbor SEJ. Na tabuľu z čiernej švédskej žuly rozhodujúcou mierou prispel hlavne ONV v Senici (sumou 5000 korún).

 

JMS: Odhalenie pamätnej tabule Vilkovi Šulekovi, in: Stráž na Sione 1948, Modra, str. 328

Kamerové systémy