Konfederácia politických väzňov Slovenska 25. marca 2006 v kláštore v Šaštíne zorganizovala seminár venovaný kňazom saleziánom a ďalším osobám, väzneným v Československu komunistickým režimom. Zároveň sa uskutočnila prezentácia knihy Don Titus „Vatikánsky špión“ od jeho synovca Michala Titusa Radošínskeho. Knihu posvätil don Anton Srholec, predseda KPV.
Pred seminárom prebehla svätá omša v bazilike a odhalila sa na chodbe kláštora pamätná tabuľa s menami väznených kňazov, saleziánov. Jej autorom bol akademický sochár Miroslav Minks z Veľkej nad Veličkou, syn politického väzňa. Na tabuli chýba meno Pavla Pobjeckého. Menoslov väznených na tabuli dopĺňa štylizovaný symbol Krista ukrižovaného na mreži. Rovnaká pamätná tabuľa bez výtvarného doplnku je zaznamenaná už skôr (E. Macák 2004) vo výklenku pri štvorcových schodoch kláštora. Dal ju zhotoviť don Anton Srholec. Autorovi článku nie jasné, či sa jedná o tú istú a upravenú pamätnú tabuľu alebo o jej ďalší odliatok.

 

Elena Ovečková: Väznili ich za vieru, in: Hlásnik 2/2006, str. 7;
Ernest Macák: Naša Sedembolestná matka – dejiny Šaštína, Bratislava 2004, str. 187, 198-200

Kamerové systémy