Po zvýšenej aktivite partizánskych skupín prišiel do Senice 9. septembra 1944 130-členný oddiel nemeckej vojenskej polície. Začali ihneď zatýkať a vypočúvať desiatky ľudí. Dočasnú väznicu s kapacitou pre 200 väznených si vytvorili v budove Roľníckeho skladištného družstva. V októbri bol do mesta deponovaný na ich podporu aj početný pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy. Antifašistov, ktorých tu umučili, prípadne popravili, pochovali do masových hrobov Surovinského lesa, kde sa pri exhumáciách preukázalo celkovo asi 40 až 50 obetí.

Na budove bývalého Roľníckeho skladištného družstva v Senici odhalili v roku 1974 pamätnú tabuľu, ktorá pripomenula smutnú epizódu v minulosti tejto budovy. V čase od septembra 1944 sa stala sídlom nemeckej vojenskej polície, kde väznili a mučili antifašistov.

 

Miroslav Minďaš: Novšie dejiny Senice, in: Senica – dejiny mesta, str. 97, 108

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy