Ľudmila Bežová sa narodila v Prietrži v rodine evanjelického farára Ladislava Palinyho. Jej manželom sa stal senický učiteľ Ján Bežo, ktorý z pedagogických dôvodov sám vydával učebnice a aj mládežnícku literatúru. V roku 1888 založil v Senici vlastnú tlačiareň, na ktorú použil manželkino veno. Ľudmila sa popri manželovi naučila viesť rodinný podnik, od roku 1905 už len s dvoma mladými synmi, pretože manžel zomrel. Krátko nato zomrel aj jej otec, o ktorého sa starala a ktorý v jej rodine prežil posledné desaťročie života. Z tlačiarne Bežovcov vychádzali iba slovenské tlačoviny a to bol dôvod, prečo bola jej prevádzka v Senici zakázaná už krátko po Ľudmilinej smrti. Syn Gustáv Adolf Bežo obnovil v roku 1918 prevádzku tlačiarne v prajnejšom prostredí Trnavy.
V Prietrži na rodnom dome bývalej evanjelickej fary bola Ľudmile Bežovej 30. septembra 2018 odhalená pamätná tabuľa.

 

Kamerové systémy