Oslobodenie Červenou armádou, Cerová
Padlým v 1. svetovej vojne, Cerová
Oslobodenie Červenou armádou, Rozbehy
Pietne trampské miesto, Korlátka
Kamerové systémy