Tomáš Masaryk (1850 - 1937) sa oficiálne sa narodil v Hodoníne v rodine otca Slováka 7. marca 1850. Počas študentských rokov sa zoznámil a neskôr oženil s Američankou, po ktorej získal prímenie Garrigue. Ako profesor pražskej univerzity prichádzal do styku s početnou mladou slovenskou komunitou. Od začiatku 90-tych rokov 19. storočia vstupuje do politiky, stane sa poslancom rakúskeho ríšskeho snemu, po počiatočnej loajalite sa stáva kritikom monarchie. Krátko po vypuknutí 1. svetovej vojny odišiel do západnej Európy, kde spolu s Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom zorganizoval československý odboj proti Rakúsko-Uhorsku. So vznikom Československa sa stal jeho prvým prezidentom, vo funkcii bol opakovane potvrdený a zotrval v nej do roka 1935, keď abdikoval zo zdravotných dôvodov.
Pamätná tabuľa pri príležitosti 80. narodenín prezidenta ČSR T. G. Masaryka bola odhalená v roku 1930 na pomníku padlých v obci Stráže.

PAMÄTNÁ DOSKA,
VENOVANÁ K POCTE 80. NARODENÍN
PREZIDENTA
T. G. MASARYKA
1850. 1930.

 

Kamerové systémy