Tichomír Milkin, vlastným menom Ján Donoval bol rímsko-katolíckym kňazom a básnikom. V literatúre zarezonovala jeho kritika Vlčkových Dejín literatúry slovenskej, keď sa zastal bernolákovských básnikov. Po vysvätení za kňaza nastúpil na kaplánske miesto v Radošovciach. Neskôr ako kaplán pôsobil na rôznych miestach Záhoria a od roku 1902 až do smrti bol farárom v Smolinskom. V háji pri Lakšárskej Novej Vsi utrpel zranenia potom, ako ho tam napadla palicami skupina politických oponentov. Po niekoľkých mesiacoch od tejto udalosti v Smolinskom zomrel a je tam i pochovaný.

Pamätná tabuľu na budove fary v Smolinskom bola odhalená Tichomírovi Milkinovi v roku 1936. Jej iniciátorom bol funkcionár miestneho odboru Matice slovenskej v Šaštíne Michal Čierny. Šaštínski matičiari získali podporu okresného výboru MS zo Senice, ktorý na tabuľu venoval 5000 korún a šaštínskeho úverového družstva, ktoré venovalo 1000 korún. Ďalšie menšie sumy poskytol rad ďalších darcov. Autorom pamätnej tabule je sochár Vojtech Ihriský*. Fara už zanikla (zbúrali ju asi v roku 1970), ale pamätná tabuľa sa zachovala na múre v prieluke domov pri hlavnej ceste. Pamätnú tabuľu z novšej doby odhalili Milkinovi aj v Radošovciach.

 

Jozef Lukáčik: Ján Donoval - Tichomír Milkin, Šaštín 1936, str. 5, 6;

František Horvat: Vojtech Ihriský (1899-1988), Bratislava 1999, nestránkovaný katalóg k výstave;

*Pozn.: V katalógu výstavy V. Ihriského je fotografia pamätnej tabule označená rokom 1933 (?) a nesprávnym miestom realizácie. S fotografie sa dá určiť, že dnešný kamenný skelet bronzového portrétu je už len replikou pôvodného.

Pomník padlých, Smolinské
Oslobodenie Červenou armádou, Smolinské
Anton Juriga (1918 - 1946), Smolinské
Kamerové systémy