Metodov žiak Gorazd pochádzal z okolia Nitry. Počas cesty s Cyrilom a Metodom do Ríma bol v roku 868 vysvätený za kňaza. Sv. Metod ho určil za svojho nástupcu v biskupskom úrade. Je pravdepodobným autorom životopisu sv. Metoda.
V obci Kúty sa 29. júla 1990 konalo prvé regionálne podujatie venované sv. Gorazdovi. Na fasáde kostola sv. Jozefa Pestúna v obci odhalili 26. júla 2009 bronzový reliéf sv. Gorazda. Autorom myšlienky vzniku pamätníka bol Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda. Je aj autorom textu pod reliéfom. Autormi bronzového reliéfu (190 x 130 cm) sú akademickí sochári Marián Polonský a Tomáš Polonský, otec a syn. Na diele je množstvo slovenských atribútov: lipa, dvojkríž, hlaholika, trojvŕšie, kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Vo svätožiare je zaznamenané meno svätca v hlaholike a nápisy pod reliéfom sú uvedené citátom z Evanjelia podľa Jána v hlaholike. Reliéf bol odliaty v Kremnici u Kamila Cubána a jeho spolupracovníka Jána Konuša.

Zuzana Artimová: Svätý Gorazd uvažoval v prospech celej spoločnosti, in: Katolícke noviny 13. 9. 2009, str. 21

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty
Kamerové systémy