Metodov žiak Gorazd pochádzal z okolia Nitry. Počas cesty s Cyrilom a Metodom do Ríma bol v roku 868 vysvätený za kňaza. Sv. Metod ho určil za svojho nástupcu v biskupskom úrade. Je pravdepodobným autorom životopisu sv. Metoda.
V obci Kúty sa 29. júla 1990 konalo prvé regionálne podujatie venované sv. Gorazdovi. Na fasáde kostola sv. Jozefa Pestúna v obci odhalili 26. júla 2009 bronzový reliéf sv. Gorazda. Autorom myšlienky vzniku pamätníka bol Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda. Je aj autorom textu pod reliéfom. Autormi bronzového reliéfu (190 x 130 cm) sú akademickí sochári Marián Polonský a Tomáš Polonský, otec a syn. Na diele je množstvo slovenských atribútov: lipa, dvojkríž, hlaholika, trojvŕšie, kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Vo svätožiare je zaznamenané meno svätca v hlaholike a nápisy pod reliéfom sú uvedené citátom z Evanjelia podľa Jána v hlaholike. Reliéf bol odliaty v Kremnici u Kamila Cubána a jeho spolupracovníka Jána Konuša.

Zuzana Artimová: Svätý Gorazd uvažoval v prospech celej spoločnosti, in: Katolícke noviny 13. 9. 2009, str. 21

Kamerové systémy