Štefan Šrámek bol čatárom pešej brigády 1. čsl. armádnom zbore. Podľa údajov na pamätnej tabuli padol 4. marca 1945 v boji pri Smrečanoch. Pochovaný je na vojenskom cintoríne pri Liptovskom Mikuláši v Háji Nicovô. V zoznamoch www.vets.cz sa uvádza hodnosť desiatnik a ako dátum smrti sa uvádza 31. marec 1945.

Štefan Šrámek má individuálnu pamätnú tabuľu umiestnenú na pravej strane pomníka padlých v Smrdákoch.

 

Oslobodenie Červenou armádou, Smrdáky
Pomník padlých, Smrdáky
Jozef Fojtlin (1924 - 1949), Smrdáky
Kamerové systémy