Rodák z Plaveckého Petra Štefan Polák bol za rímskokatolíckeho kňaza vysvätený v roku 1974. Na fare v Borovciach pôsobil od roku 1981. Bol členom prorežimného hnutia Pacem in Terris, ale po návšteve Ríma v roku 1986 a osobnom stretnutí s pápežom toto hnutie opustil. Dňa 7. októbra 1987 bol brutálne zavraždený na fare v Borovciach. Jeho vražda je dodnes napriek viacnásobnému otvoreniu prípadu nevyjasnená. Jedna z verzií je, že ju spáchala ŠTB so zastrašujúcim motívom. Ľudia z ŠTB prenasledovali Š. Poláka už dlhšiu dobu a ten pred svojimi známymi prejavoval obavy o svoj život. Komunistický režim za zločin odsúdil bezdomovca, ktorého neskôr prepustili a v roku 1993 zahynul, tiež za nevyjasnených okolností.

Na fasáde kostola v Plaveckom Petri odhalili 25. apríla 2010 Š. Polákovi pamätnú tabuľu. Posvätil ju Anton Srholec, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorá túto slávnostnú udalosť iniciovala. Po odhalení nasledovala svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol vdp. A. Srholec. Autorom pamätnej tabule je sochár Peter Mészároš.

 

Použitá literatúra: www.plaveckypeter.sk

Pozn.: Pamätnú tabuľu Š. Polákovi odhalili 7. októbra 2012 aj v Borovciach.

Kamerové systémy