Štefan Fajnor ml. sa narodil v Senici v rodine známeho advokáta. Bol študentom práv na univerzite v Budapešti, pred vojnou pracoval ako advokátsky koncipient. V roku 1914 ho povolali do služby v 16. pešom pluku do Banskej Bystrice. S plukom bol odvelený na východný front a 10. júla 1915 padol do ruského zajatia. Vstúpil do českej jednotky dobrovoľníkov, ktorá sa sformovala v ruskej cárskej armáde. Pracoval ako emisár pre nábor dobrovoľníkov z radov československých zajatcov, pôsobil v nižších veliteľských funkciách, zúčastnil sa bitky pri Zborove v júli 1917. Po uzavretí rusko-nemeckého separátneho mieru sa československá legionárska jednotka stala v Rusku nepohodlnou a prichádzala do vojenských stretov s novou boľševickou mocou. V bitke pri Buzuluku 27. júna 1918 Štefan Fajnor padol, pochovaný bol na tamojšom cintoríne. Posmrtne bol povýšený do hodnosti kapitána a vyznamenaný Československým vojnovým krížom.
Najvyššie vojenské vyznamenanie Československý vojnový kríž 1914-1918 zaviedla dočasná československá zahraničná vláda v Paríži od 7. novembra 1918. Ministerstvo vojny ho udeľovalo za mimoriadne bojové činy vojakom československých revolučných jednotiek a spojeneckých armád. Autorom výtvarného riešenia vojnového kríža bol francúzsky sochár Antoine Bourdelle.
Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej dalo Štefanovi Fajnorovi zhotoviť pamätník z kvádra mramoru, ktorý bol objednaný v Bulharsku. Pamätník do konečnej podoby upravil kamenár Ivan Štefečka a vytesal do neho reliéf reverznej strany Československého vojnového kríža. Celkové náklady na pamätník sa priblížili k ôsmym tisícom eur, rozhodujúca časť (6 tisíc) sa uhradila z dotácie ministerstva obrany.
Pamätník odhalili spoločne primátor Senice Martin Džačovský, senický evanjelický farár Miroslav Hvožďara, predseda OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej Pavol Vandelia a riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič 28. novembra 2023.

Miloslav Čaplovič: Kapitán in memoriam Štefan Fajnor, in: vhu.sk;
Imrich Purdek Československá vojenská symbolika v rokoch 1914-1939, Bratislava 2013, str. 121, 122;
Kristýna Peštová: Mal život plný zvratov...Odhalili mu pamätník, 30. 11. 2023, in: myzahorie.sme.sk

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých, Čáčov
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy