Štefan Fajnor ml. sa narodil v Senici v rodine známeho advokáta. Bol študentom práv na univerzite v Budapešti, pred vojnou pracoval ako advokátsky koncipient. V roku 1914 ho povolali do služby v 16. pešom pluku do Banskej Bystrice. S plukom bol odvelený na východný front a 10. júla 1915 padol do ruského zajatia. Vstúpil do českej jednotky dobrovoľníkov, ktorá sa sformovala v ruskej cárskej armáde. Pracoval ako emisár pre nábor dobrovoľníkov z radov československých zajatcov, pôsobil v nižších veliteľských funkciách, zúčastnil sa bitky pri Zborove v júli 1917. Po uzavretí rusko-nemeckého separátneho mieru sa československá legionárska jednotka stala v Rusku nepohodlnou a prichádzala do vojenských stretov s novou boľševickou mocou. V bitke pri Buzuluku 27. júna 1918 Štefan Fajnor padol, pochovaný bol na tamojšom cintoríne. Posmrtne bol povýšený do hodnosti kapitána a vyznamenaný Československým vojnovým krížom.
Najvyššie vojenské vyznamenanie Československý vojnový kríž 1914-1918 zaviedla dočasná československá zahraničná vláda v Paríži od 7. novembra 1918. Ministerstvo vojny ho udeľovalo za mimoriadne bojové činy vojakom československých revolučných jednotiek a spojeneckých armád. Autorom výtvarného riešenia vojnového kríža bol francúzsky sochár Antoine Bourdelle.
Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej dalo Štefanovi Fajnorovi zhotoviť pamätník z kvádra mramoru, ktorý bol objednaný v Bulharsku. Pamätník do konečnej podoby upravil kamenár Ivan Štefečka a vytesal do neho reliéf reverznej strany Československého vojnového kríža. Celkové náklady na pamätník sa priblížili k ôsmym tisícom eur, rozhodujúca časť (6 tisíc) sa uhradila z dotácie ministerstva obrany.
Pamätník odhalili spoločne primátor Senice Martin Džačovský, senický evanjelický farár Miroslav Hvožďara, predseda OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej Pavol Vandelia a riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič 28. novembra 2023.

Miloslav Čaplovič: Kapitán in memoriam Štefan Fajnor, in: vhu.sk;
Imrich Purdek Československá vojenská symbolika v rokoch 1914-1939, Bratislava 2013, str. 121, 122;
Kristýna Peštová: Mal život plný zvratov...Odhalili mu pamätník, 30. 11. 2023, in: myzahorie.sme.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy