Prvý redaktor Katolíckych novín. Narodil sa v Lakšárskej Novej Vsi, zomrel v Trnave, pochovaný je v Lakšárskej Novej Vsi. V roku 1836 bol vysvätený za kňaza. Od roku 1886 bol trnavským kanonikom. Spolupodieľal sa na založení Spolku sv. Vojtecha. V rokoch 1899 až 1900 bol jeho druhým predsedom. V rodnej obci pred kaplnkou sv. Šimona a Júdu dal postaviť kríž.

Pri príležitosti osláv 160 rokov od založenia Katolíckych novín bola 7. novembra 2009 odhalená pamätná tabuľa Šimonovi Klempovi na priečelí kaplnky sv. Šimona a Júdu v Lakšárskej Novej Vsi. Odhalili ju predseda Spolku sv. Vojtecha Mons. Ján Orosch a poslanec Národnej rady SR Miroslav Jureňa.

 

Terézia Sojáková: Pocta osobnosti obce, in: Lakšársky spravodajca 4/2009, str. 3 - 5

Kamerové systémy