V roku 1968 začala svoju misiu v obci Stráže 4-členná komunita sestier Márie Pomocnice kresťanov, ľudovo známych ako saleziánky. Ich vedúcou bola Anna Lukáčová, rádovými sestrami boli Terézia Vavrovičová zo Stráží, Hedviga Morávková z Borského Mikuláša a Júlia Reháková z Kuklova. Bývali v dome Boženy Ožvoldíkovej. Po dvoch rokoch sa presťahovali do domu saleziána Antona Mihálika v Šaštíne. H. Morávková a J. Reháková časom komunitu opustili, aby sa mohli starať o starnúcich rodičov. Rok 1982 bol tragický, najprv zomrel A. Mihálik, krátko po ňom T. Vavrovičová a neskôr aj A. Lukáčová.
Historička Ľudmila Machová sa v roku 2015 stala iniciátorkou pamätných tabúľ saleziánkam na miestach ich pobytov v Šaštíne a Strážach.
Pamätnú tabuľu na dome v Strážach odhalila 8. septembra 2019 vikárka saleziánok Beáta Franeková.

 

Ľudmila Machová: Poďakovanie sestrám saleziánkam, in: Hlahol zvonov 4/2017, str. 4, 5;

Kamerové systémy