V roku 1968 začala svoju misiu v obci Stráže 4-členná komunita sestier Márie Pomocnice kresťanov, ľudovo známych ako saleziánky. Ich vedúcou bola Anna Lukáčová, rádovými sestrami boli Terézia Vavrovičová zo Stráží, Hedviga Morávková z Borského Mikuláša a Júlia Reháková z Kuklova. Bývali v dome Boženy Ožvoldíkovej. Po dvoch rokoch sa presťahovali do domu saleziána Antona Mihálika v Šaštíne. H. Morávková a J. Reháková časom komunitu opustili, aby sa mohli starať o starnúcich rodičov. Rok 1982 bol tragický, najprv zomrel A. Mihálik, krátko po ňom T. Vavrovičová a neskôr aj A. Lukáčová.
Historička Ľudmila Machová sa v roku 2015 stala iniciátorkou pamätných tabúľ saleziánkam A. Lukáčovej a T. Vavrovičovej na miestach ich pobytov v Šaštíne a Strážach.
Pamätnú tabuľu rádových sestier v Šaštíne na dome, kde pôsobili, odhalila 8. septembra 2017 Monika Skalová, vikárka saleziánskej provinciálky. Tabuľu požehnal Jozef Ižvold, provinciál saleziánov.

 

Ľudmila Machová: Poďakovanie sestrám saleziánkam, in: Hlahol zvonov 4/2017, str. 4, 5;
V Šaštíne ďakovali za prítomnosť saleziánskej rodiny na Slovensku, 14. 9. 2017, in: saleziani.sk

Kamerové systémy