Za deň oslobodenia Šaštína sa považuje 6. apríl 1945. Boje v jeho okolí medzi vojakmi Červenej armády a ustupujúcimi Nemcami sa rozpútali už večer predchádzajúceho dňa. Bezpečnosť sa však nedala zaručiť ani v nasledujúcich dňoch a 7. apríla padol blízko námestia veliteľ jazdeckého pluku major Semjon Afanasjevič Pachomov (Семён Афанасьевич Пахомов). Dôstojníka na bielom koni, ktorý ráno viedol jazdeckú skupinu sovietskych vojakov Novoveskou ulicou, zastrelil pri vstupe na námestie nemecký vojak.

Pamätná tabuľa v dvojjazyčnom slovensko-ruskom prevedení bola S. A. Pachomovi osadená na mieste, kde zahynul, na fasáde domu blízko kostola Povýšenia Svätého kríža.

 

NA TOMTO MIESTE PADOL 7. 4. 1945
VELITEĽ 133 JAZDECKÉHO
GARDOVÉHO PLUKU GARDOVÝ MAJOR
SEMJON AFANASJEVIČ
PACHOMOV
НА ЭТОМ МЕСТЕ ПОГИБ 7. 4. 1945 г
КОМАНДИР 133-го КАВАЛЛЕРИЙСКОГО
ПОЛКА ГВАРДИИ МАЙОР
СЕМЁН АФАНАСЬЕВИЧ
ПАХОМОВ

 

Rafael Menšík: Menný zoznam strát osadenstva 13. gardovej jazdeckej rovenskej divízie vyznamenanej Radom Červenej zástavy za obdobie od 26. marca do 15. apríla 1945 r., in: Hlásnik 1/2011, str. 8

Kamerové systémy