Učiteľ Samuel Jurkovič bol svokrom Jozefa Miloslava Hurbana. Narodil sa a je pochovaný na Brezovej. Založil v Sobotišti v roku 1845 Gazdovský spolok, ktorý bol v podstate úverovým družstvom. Družstvo malo obmedzený počet členov 60, bolo založené na dobu 6 rokov. Družstvo požičiavalo peniaze na 6-percentný úrok, dbalo na morálny život svojich členov, jednou z jeho činností bola nezištná výsadba stromov v okolí obce. Po uplynutí šiestich rokov bola jeho činnosť regulárne ukončená.

Pamätnú tabuľu, ktorá pripomína Samuela Jurkoviča ako zakladateľa Gazdovského spolku v Sobotišti je od roku 1996 odhalená na dome, kde mal spolok svoje sídlo. Dal ju zhotoviť miestny evanjelický zbor za prispenia Slovenskej sporiteľne.

 

Ladislav Košinár (1929 - 2016), Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Pomník padlých, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Kamerové systémy