Učiteľ Samuel Jurkovič bol svokrom Jozefa Miloslava Hurbana. Narodil sa a je pochovaný na Brezovej. Založil v Sobotišti v roku 1845 Gazdovský spolok, ktorý bol v podstate úverovým družstvom. Družstvo malo obmedzený počet členov 60, bolo založené na dobu 6 rokov. Družstvo požičiavalo peniaze na 6-percentný úrok, dbalo na morálny život svojich členov, jednou z jeho činností bola nezištná výsadba stromov v okolí obce. Po uplynutí šiestich rokov bola jeho činnosť regulárne ukončená.

Pamätnú tabuľu, ktorá pripomína Samuela Jurkoviča ako zakladateľa Gazdovského spolku v Sobotišti je od roku 1996 odhalená na dome, kde mal spolok svoje sídlo. Dal ju zhotoviť miestny evanjelický zbor za prispenia Slovenskej sporiteľne.

 

Kamerové systémy