Učiteľ Samuel Jurkovič bol svokrom Jozefa Miloslava Hurbana. Narodil sa a je pochovaný na Brezovej pod Bradlom. V Sobotišti založil v roku 1845 Gazdovský spolok, ktorý bol v podstate úverovým družstvom. Družstvo malo obmedzený počet členov 60, bolo založené na dobu 6 rokov. Družstvo požičiavalo peniaze na 6-percentný úrok, dbalo na morálny život svojich členov, jednou z jeho činností bola nezištná výsadba stromov v okolí obce. Po uplynutí šiestich rokov bola jeho činnosť regulárne ukončená.

Pri príležitosti viacdenných osláv storočnice družstevníctva na Slovensku bola v Sobotišti odhalená pamätná tabuľa Samuelovi Jurkovičovi na budove Potravného družstva. Tabuľu odhalili 26. mája 1947, jej autorom bol sochár Vojtech Matušinec. Do rámca osláv družstevníctva spadali aj Lichardovské oslavy v Skalici, kde v ten istý deň odhalili Danielovi G. Lichardovi bronzovú sochu. D. Lichard je autorom slovného tvaru družstvo, ktoré začal používať namiesto slovného spojenia gazdovský spolok.

 

Ján Mlynárčik: Slávnosť 100-ročnice družstevníctva v Sobotišti, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1948, str. 152-154

Ladislav Košinár (1929 - 2016), Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Pomník padlých, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Kamerové systémy