Kardinál Raymond Leo Burke navštívil Slovensko viackrát. Pri návšteve Trnavy v dňoch 15-18. novembra 2019 odslúžil nedeľnú omšu v bazilike sv. Mikuláša, ktorá bola spojená s tradičnou procesiou s milostivým obrazom Panny Márie k morovému stĺpu na Trojičnom námestí. V sobotu 17. novembra vo večerných hodinách nakrátko zavítal do Štefanova, kde sa v jeho prítomnosti konal fakľový sprievod.
Pamätnú tabuľu osadenú na fasáde kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Štefanove k príležitosti návštevy kardinála R. L. Burka venoval farár Marián Meňuš. Na tabuli je osobný erb kardinála s jeho heslom Podľa tvojho srdca.

 

František Malík, Štefanov
Pietne miesto Marienka, Štefanov
Ján Pavol II. (1920 - 2005), Štefanov
Padlým červenoarmejcom, Štefanov
Pavol Míšaný - Cecília Flamíková, Štefanov
Kamerové systémy