Pomník padlých v Lakšárskej Novej Vsi je výnimkou v tom zmysle, že bol priamo postavený v roku 1975 vojakom obce padlým v oboch svetových vojnách. Ich mená sú zaznamenané na pamätnej tabuli. Pamätník na murovanom piadestáli postavil na náklady obce murár Peter Šišulák. Kovové písmená nápisu na pamätníku zhotovil Štefan Jablonický (NA PAMIATKU / NAŠIM OBČANOM / KTORÍ PADLI VO VOJNÁCH / 1914 1918 A 1939 1945). 

 

VENDELÍN ADAMEC 1881-1916
PAVOL ADAMEC 1885-1915
JÁN BEŇA 1894-1916
ŠTEFAN BEŇA 1893-1917
JÁN BILKA 1890-1917
JOZEF BILKA 1892-1914
JOZEF BILKA 1893-1916
JOZEF BILKA 1879-1920
JOZEF BODRI 1893-1916
IMRICH CIGÁNEK 1885-1914
JÁN CIGÁNEK 1897-1917
JOZEF CIGÁNEK 1895-1914
JOZEF CIGÁNEK 1887-1916
VENDELÍN ČERNÝ 1894-1915
JÁN FRIGL 1894-1917
MARTIN HRÚZ 1877-1916
FRANTIŠEK HUSÁR 1883-1917
MARTIN HLAVENKA 1883-1916
JOZEF CHUDÝ 1896-1915
JOZEF CHUDÝ 1897-1917
MICHAL CHUDÝ 1899-1918
FRANTIŠEK JABLONICKÝ 1883-1915
JÁN JABLONICKÝ 1886-1915
ANTON JABLONICKÝ 1894-1915
JÁN KABAREC 1898-1917
ŠTEFAN KABAREC 1896-1918
PAVOL CIGÁNEK 1885-1917

ŠTEFAN KALIVODA 1897-1916
PAVOL KLEMPA 1892-1914
GAŠPAR KOPÁČ 1896-1915
IGNÁC KOPÁČ 1896-1915
PAVOL KOPÁČ 1882-1915
PETER PAVOL KOPÁČ 1886-1916
MATEJ KUBINEC 1876-1916
MATEJ KUBEŇÁK 1884-1915
JURAJ MALÍK 1894-1917
IMRICH MALÍK 1896-1915
JÁN MALÍK 1889-1921
JÁN MACEK 1892-1914
JOZEF MIKULKA 1877-1915
VENDELÍŃ MIKULKA 1885-1918
MAREK OSUSKÝ 1894-1916
PAVOL OSUSKÝ 1894-1915
MICHAL PAZDERKA 1892-1918
JOZEF PIKÁLEK 1889-1918
JÁN POLAKOVIČ 1890-1914
GAŠPAR RADOCHA 1898-1916
JOZEF RUŽIČKA 1899-1918
MATÚŠ RUDAVSKÝ 1886-1916
JÁN SOLÁR 1893-1918
JOZEF SOLÁR 1891-1916
JOZEF SOLÁR 1885-1915
IGNÁC SOJÁK 1898-1918

MICHAL SOJÁK 1894-1917
MICHAL SOJÁK 1894-1918
IGNÁC STAŠEK 1896-1916
JOZEF STACH 1894-1915
JÁN STACH 1883-1915
MICHAL STACH 1889-1919
PAVOL STACH 1893-1917
PETER ŠARKŐZY 1894-1915
FRANTIŠEK ŠTORA 1872-1918
JOZEF TRÁVNIK 1895-1917
IMRICH VAŠEK 1897-1915
MICHAL VČELKA 1887-1916
JÁN VILEM 1876-1915
JOZEF VILEM 1879-1917
JOZEF VULGAN 1882-1917
ANTON ZVER 1875-1914
FRANTIŠEK ŽÁK 1890-1915
PAVOLŽIŠKA 1897-1916
JOZEF ANGER 1881-1918


PADLI V II. SVET. VOJNE
partizán RUDOLF ŽÁK 1921-1945
vojak ŠTEFAN CIGÁNEK 1918-1945
ANDREJ CHUDÝ 1920-1943
JOZEF JABLONICKÝ 1920-1943
JOZEF ORAVSKÝ 1919-1943

 

Partizán Rudolf Žák „Fíra“ padol 22. marca 1945 v boji pri Hrone. Traja vojaci padli v radoch slovenskej armády na východnom fronte. Andrej Chudý (nar. 1919 v Lakš. N. Vsi) padol 14. 2. 1943 v meste Kerč. Jozef Jablonický (nar. 1920 v Lakš. N. Vsi) padol 10. 2. 1943 v obci Slavjanskaja. Jozef Oravský (nar. 1920 vo Viedni) padol 22. 7. 1943 v obci Geničesk.

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 82, 83;
Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944), in: upn.gov.sk

 

Kamerové systémy