Na fronty 1. svetovej vojny narukovalo 94 obyvateľov Sotiny, z nich 18 padlo do zajatia a dvadsiati sa už domov nevrátili. Pomník padlých im v obci postavili v roku 1928, stál na západnom okraji obce oproti cintorínu. Pomník realizovala kamenárska firma Františka Štáblu z Hodonína. Je na ňom vytesané venovanie zakladateľov (PADLÝM OBČANOM 1914 1918; Pomník postavit dali pokrevní padlých a súcitní spoluobčania). Okolo roka 2000 bol pomník po renovácii premiestnený na senický mestský cintorín.

 

Na ruskom bojišti:

 

Pavel Morávek

*1881 +1914.

Ján Kukliš

*1885 +1914.

Pavel Ševčík

*1881 +1915.

Ondrej Hercek

*1881 +1915.

Martin Černek

*1880 +1915.

Štefan Remešic

*1887 +1915.

Pavel Martinko

*1888 +1915.

Ján Rehúš

*1892 +1915.

Ján Fabik

*1878 +1915.

Pavel Pagáč

*1878 +1916.

Ján Mikulík

*1866 +1916.

v Ružomberku.

Na talianskom bojišti:

Martin Horňák

*1896 +1915.

Samuel Jankovič

*1891 +1915.

Pavel Závodský

*1898 +1917.

Rudolf Krutý *1897 +1920.

Na srbskom bojišti:

 

Ľudovít Bednár

*1885 +1916.

Pavel Kukliš

*1886 +1917.

Na rumunskom bojišti:

Michal Ševčík

*1895 +1915.

Štefan Svatý

*1896 +1918.

v Sotinej pohrobení su:

Pavel Reha

*1873 +1916.

Pavel Závodský

*1874 +1918.

Ktorí Ste padli v krutom boji

Vám k pocte tento pomník stojí

a srdečný Vám pozdrav dáva:

Buď večný pokoj Vám a sláva.   

 

Vladimír Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 76, 77;
Peter Brezina, Ján Peter: Senica v nostalgii pohľadníc, Senica 2015, str. 180

 

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy