Prvý vážny podnet na postavenie pomníka padlých v Strážach mal predniesť riaditeľ školy Konštantín Samek v roku 1928. Jeho nástupca vo funkcii Ľudovít Tritomský organizoval zbierku na pomník a divadelné vystúpenia školákov v jej prospech. Postaral sa aj o objednávku a dovoz pamätníka, ktorého autorom a zhotoviteľom bola kamenárska firma Dvořáka z Břeclavi. Pomník padlých pri odhalení 22. júna 1930 posvätil skalický dekan Tomáš Caban. Slávnostný príhovor mal Ľ. Tritomský, po odhalení sa odslúžila omša v kostole a dve divadelné hry na školskom dvore.
Výtvarným prvkom pomníka je súsošie vojaka s malým dievčaťom a reliéf zomierajúceho vojaka s anjelom. Reliéfom je rozdelený majuskulný nápis BOH DÁ TRPEŤ, / ALE NEDÁ ZAHYNÚŤ / PADLÝM HRDINOM VO SVETOVEJ / VOJNE. / 1914 – 1918.
Od samého začiatku bola súčasťou pomníka pamätná tabuľa venovaná prezidentovi ČSR T. G. Masarykovi, o ktorej rozhodla obecná rada. Po 2. svetovej vojne osadili na pomník dvojdielnu tabuľu venovanú padlým hrdinom SNP z obce. 

POSTAVENO Z MILODAROV MIESTNYM,
VO SVETOVEJ VOJNE R. 1914-1918 PADLYM:

ĽUDEVÍT BAČA
1891 – 1917
ANTONÍN BLAŽEK
1887 – 1914
JÁN DANIHEL
1895 – 1917
JÁN DANIHEL
1897 – 1917
IMRICH FIALA
1876 – 1914
JOZEF HÁJEK
1893 – 1914
JÁN HAKALA
1896 – 1914
ONDREJ HALÁS
1878 – 1914
ONDREJ HAVLÍČEK
1877 – 1918
KAROL KÖGL
1867 – 1914

ŠTEFAN KLEMON
1896 – 1917
ŠTEFAN KOMORNÍK
1887 – 1916
PAVEL KOPÚNEK
1895 – 1916
ŠTEFAN KOŠTÚREK
1873 – 1914
PAVEL KOŠTÚREK
1897 – 1917
JÁN KOZÁNEK
1877 – 1918
JOZEF MACH
1898 – 1917
ŠTEFAN MACH
1896 – 1916
ŠTEFAN MACH
1886 – 1916
JÁN MASÁR
1884 – 1915

JÁN MATEJOVIČ
1876 – 1916
MICHAL MIHÁLIK
1874 – 1916
MATEJ OTRÍSAL
1894 – 1915
ŠTEFAN OŽVOLDÍK
1895 – 1918
ANTONÍN PAVELKA
1884 – 1918
MARTIN PETRÁŠ
1896 – 1917
GEJZA REHÁK
1896 – 1918
PAVEL REHÁK
1889 – 1914
ANTONÍN RIŠKA
1892 – 1915
OTMÁR SELECKÝ
1880 – 1917

ŠTEFAN SLOBODA
1877 – 1917
PAVEL ŠEFČÍK
1876 – 1914
JOZEF ŠTORA
1881 – 1914
IZIDOR TIKEL
1896 – 1916
MICHAL VLČEK
1885 – 1915
ANTONÍN VLK
1884 – 1916
JOZEF WALDECKER
1892 – 1917
ŠTEFAN WALDECKER
1876 – 1917
JOZEF WRTALÍK
1877 – 1917

 

Peter Brezina: Čriepky z dejín mesta Šaštín-Stráže, Šaštín-Stráže 2017, str. 245

Kamerové systémy