Na realizácii pomníka padlých v Sobotišti sa podieľal významnou mierou hasičský zbor z obce. Pomník odhalili 29. októbra 1928 pri romantickej slávnosti za účasti obyvateľov Rovenska a Podbranča. Hasiči pri slávnosti osvetlili námestie a pomník 260 lampiónmi a držali čestnú stráž počas podujatia. Počas slávnosti vystúpila habánska kapela Leopolda Richtera a Spevokol Jozefa Oberuča. Na pomníku je dvojdielna pamätná tabuľa s menoslovom padlých vojakov z obce.

Baumgartner Emil
Baumgartner Karol
Baumgartner Rudolf
Dr. J. V. Beblavý Ivan
Bledy Maximilián
Birčák Ján
Brkal Pavel
Černek Ján
Černek Martin
Černek Martin st.
Dobrucký Ján
Dobrucký Gejza
Florián Pavel
Florián Sámuel
Filka Pavel
Fojtlin Ján
Fojtlin Jozef
Gašparik Hurban Jozef 
Godovič Antonin
Halabrin Ján
Halabrin Michal
Halabrin Pavel

Halabrin Sámuel
Hemerský Ján
Hanzliček Ján
Hanzliček Pavel
Havel Sámuel
Havlik Matej (Pavlov)
Havlik Matej (Jánov)
Heller Alfred
Herák Jozef
Hýža Ján
Hýža Pavel
Hýža Sámuel
Chodúr Štefan
Chodúr Pavel
Chudara Pavel
Jelinek Michal
Jursa Ján
Jursa Martin (Popravený)
Jurta Ján
Kadlečik Martin
Karasek Jozef
Kessler Markus

 

Klvač Ján
Krutý Kliment
Kuba Pavel
Kubiček Michal
Kuchárek Ján
Kutálek Juraj
Kutálek Martin
Löwy Michal
Löwinger Izidor
Mareček Ján
Mareček Pavel
Martiš Pavel
Miča Ján
Miča Pavel
Miča Sámuel
Miča Zloch Ján
Myjavec Ján
Mikulka Pavel
Panik Juraj
Petrák Pavel
Plaňavský Pavel 
Podmajerský Ján       

Podmajerský Martin    
Pschottner Pavel
Pukančik Štefan
Putz Jozef
Šebesta Matej
Šefčik Pavel
Ševečka Martin
Ševečka Pavel
Šiffel Ján
Šiffel Martin
Škrha Pavel
Stern Rudolf
Slezák Pavel
Wenger Markus
Weny Heinrich
Weny Štefan
Wollner Jakub
Valášek Pavel
Vanek Štefan
Vitek Pavel
Vrana Ludevit
Zrini Juraj

 

Peter Brezina: Hasičstvo pri zrode obecných stavieb a pomníkov 1. svetovej vojny, in: Hasiči na Záhorí a myjavsko - brezovských kopaniciach, 2010, str. 190

Ladislav Košinár (1929 - 2016), Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište

Kamerové systémy