Pomník padlých v obci Smrdáky je pri kostole. Bol postavený v roku 1929. Pomník so sochou Ježiša Krista je na podstavci doplnený o vyryté nápisy (POKOJ VÁM! OBETIAM SVETOVEJ VÁLKY 1914 – 1918. Nezapomínajte – že naše ztratené životy vykúpily slobodu národa!). V čele podstavca je vsadená kamenná tabuľa s menoslovom vojakov z obce padlých v 1. svetovej vojne. Mená boli zväčša doplnené fotomedailónmi. Na pravú stranu pomníka padlých boli v neskoršom období pridané individuálne pamätné tabule dvom vojakom z obce, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny a pri havárii lietadla v roku 1949. Pomník bol zrenovovaný medzi rokmi 2012-14 a doplnený o chýbajúce fotomedailóny.

 

Hladký Jozef
1894 – 1914.
.
Morávek August
1880 – 1914.
.
Šrámek Matúš
1879 – 1914.
.
Osuský Frant. 1881 – 1915.
.
Vach Ján 1887 – 1915.
.
Masaryk Jozef
1875 – 1916.
.
Morávek Ant.
1877 – 1916.
Kubík Pavel
1893 – 1915

 

   Meno Jozefa Hladkého sa spomína vytesané na náhrobku Bertiny Tokošovej, ktorá bola pravdepodobne jeho sestrou (Mládenec JOZEF HLADKÝ zem. na bojišti 26. Nov. 1914 ve veku 20 rokú). Na náhrobku sú ich fotografie združené v spoločnom medailóne.

   Meno Jozefa Masaryka sa spomína na tabuli náhrobku jeho manželky Júlie (SPOMIENKA NA MANŽELA JOZEFA, PADLÉHO V 1. SVETOVEJ VOJNE).

   Meno Antona Morávka je zaznamenané na tabuli spoločného manželského náhrobku (Tu odpočívajú v Kr. Pánu naši drahí rodičia a starí rodičia, MORÁVKOVI, ANTONÍN, nar. 1877 zomr. 16. 6. 1916. APOLENA ROD. FOJTLIN, nar. 15. marca 1883, zomr. 29 okt. 1937.).

   Po pátraní potomkov sa nedávno osvetlil osud vojaka Matúša Šrámeka. Rodina z rozprávania vojaka z Koválova bola v domnení, že zahynul na dyzentériu na Morave už na začiatku vojny vo vojenskom konvoji, ktorý smeroval zo Slavkova do Brna. Zomrel však v ruskom zajatí na úplavicu 29. septembra 1914 v nemocnici v poľskom Krakove. O dva dni bol pochovaný na Rakowickom cintoríne spolu s ďalším neznámym vojakom do jedného hrobu.

Tibor Ďurák: Smrdáky – Historický obraz obce, Košice 2006, str. 48;
Milan Soukup: Matúš Šrámek zo Smrdák po sto rokoch doma, 10. 9. 2014, in: www.sme.sk

Oslobodenie Červenou armádou, Smrdáky
Štefan Šrámek (1919 - 1945), Smrdáky
Jozef Fojtlin (1924 - 1949), Smrdáky
Kamerové systémy