Pomník padlých v Smolinskom so súsoším anjela v ženskej podobe a raneného či zomierajúceho vojaka bol postavený v roku 1928 zo zbierky, na ktorú prispeli aj americkí vysťahovalci z obce. Zozadu je umiestnená zakladateľská tabuľka s nápisom SVOJÍM PADLÝM VOJAKOM S PRISPENÍM AMERICKÝCH BRATOV POSTAVILA RODNÁ OBEC V ROKU 1928. Na architektonickom predeli medzi súsoším a podstavcom je ďalší nápis PROTI SVOJEJ VÔLI ŽIVOTY SME DALI / OSLOBODENIA VLASTI SME NEDOČKALI. Tri pamätné tabule s menoslovmi mužov padlých v bojoch 1. svetovej vojny dopĺňajú fotomedailóny. Tie sa do dnešnej doby dochovali už v neúplnom počte. V roku 1999 prebehla oprava pomníku.

Meno Karola Hlavenku (1878 - 1915) je symbolicky zaznamenané aj na náhrobníku manželky na miestnom cintoríne. Na doplňujúci fotomedailón bola použitá rovnaká fotografia, akú má na pomníku padlých.

BALGA FERD.
1884 – 1915
BOBOT PAVEL
1886 – 1915
BOBOT ŠTEFAN
1888 – 1915
BOBOT ŠTEFAN
1894 – 1915
BOBOT ALOJZ
1896 – 1917
BÚRSKY LAMBERT
1890 – 1915
DAŇA ANDREJ
1882 – 1915
HIŽA MICHAL
1873 – 1917
HLAVENKA KAROL
1878 – 1915
HORVÁT ANDREJ
1889 – 1914
HRDLIČKA JÁN
1889 – 1915
HURBAN JÁN
1874 – 1917
JURKOVIČ JÁN
1897 – 1916

KRIŽANEK VIKTOR
1881 – 1914
KUBINA JOZEF
1896 – 1916
LANDŽA JÁN
1898 – 1917
MACEK MICHAL
1885 – 1916
MICHÁLEK FRANT.
1889 – 1915
MICHÁLEK LUD.
1892 – 1916
NEMEC MICHAL
1891 – 1914
OPÁLEK JÁN
1888 – 1915
PETRÁŠ KRIST.
1877 – 1915
PETRÁŠ JÁN
1892 – 1916
RAMPÁČEK ALF.
1881 – 1916
REHÁK ANTONÍN
1891 – 1914
REHÁK ŠTEFAN
1891 – 1914

 

VALENČÍK MICHAL
1887 – 1916
VANEK ANTONÍN
1872 – 1917
VČELKA FRANTIŠEK
1890 – 1915
ZACH VIKTOR
1874 – 1914

 

ROZBORIL ANDREJ
1888 – 1914
SERDEHELY JOZEF
1895 – 1915
STUPAVSKÝ JÁN
1891 – 1918
STUPAVSKÝ ALOJZ
1892 – 1920
STUPAVSKÝ ŠTEF.
1893 – 1916

 

Po pátraní potomkov vojaka Andreja Daňu sa osvetlil aj jeho osud. A. Daňa bol rodák z Oravy, s manželkou Máriou Rehákovou zo Smolinského sa zoznámil a oženil počas vysťahovaleckej epizódy života v USA. Vrátili sa na Slovensko do Smolinského, mali tri dcéry. Keď vypukla 1. svetová vojna, A. Daňa sa nevrátil z frontu a rodina až do nedávna považovala za miesto jeho úmrtia Vojvodinu. Je však pochovaný v spoločnom hrobe na vojenskom cintoríne na Lipovej ulici v poľskom Krasniku. Ležia tam vojaci, ktorí tam zahynuli medzi 22. augustom 1914 a 8. júlom 1915. Na pomníku padlých v Smolinskom je chybne zaznamenaný rok jeho narodenia, správne má byť 1881.

Milan Soukup: Krasnik - Krátke šťastie Andreja Daňu z Dlhej, Puebla a Smolinského, 11. 10. 2014, in: www.sme.sk

Tichomír Milkin (1864 - 1920), Smolinské
Oslobodenie Červenou armádou, Smolinské
Anton Juriga (1918 - 1946), Smolinské
Kamerové systémy