Pomník padlých so súsoším anjela a umierajúceho vojaka bol v obci postavený v roku 1922 v ohrade kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Na zadnej strane podstavca je zakladateľský nápis, ktorý dokladá rozhodujúci podiel Jána Maxiana pri výstavbe pomníka, KU VEČNEJ PAMIATKE / ZALOŽIL / MAXIAN JAN / Z POMOCÚ VDOV RODIČÚ / BRATOV A SESTER / 1922. Na ľavú stranu pomníka bolo po 2. svetovej vojne dotesané meno vojaka z obce v tvare V II. SVET. - VOJNE. / BENKOVIČ JÁN. / * 1920 † 1944. Z čelnej strany podstavca je na pamätnej tabuli menoslov padlých vojakov z 1. svetovej vojny. Posledné dve mená boli na tabuľu zaznamenané dodatočne.
V roku 2022 dala obec pomník zrenovovať nákladom vyše 7 tisíc €, z ktorých 6,3 tis. € poskytlo Ministerstvo obrany SR z dotačnej podpory na obnovu vojnových hrobov. Pri obnove bola vyrobená nová pamätná tabuľa. Menoslov padlých vojakov na nej bol rozšírený, v niektorých prípadoch doznali pravopisné zmeny aj mená vojakov.

 

Pôvodnejšia tabuľa Nová tabuľa
Kubovič Mihal
Markovič Marton
Salajský Jan
Salajský Marton
Škrabák Matiáš
Leskovský Ján
Divyják Ján
Markovič Josef
Markovič Marton
Šišulak Štefan
Pišťaný Jan
Chitil Ignác
Leskovský Pavel
Maxian Jan
Škrabak Štefan
Janovič Jan
Koch Mihal
Blažek Florian
Holenka Jan
Holenka Jan
Studenič Vendel
Maďar Mihal
Vydovyč Josef
Mihalovič Štefan
Markovič Štefan
Hajdin Mihal
Bolf Petr
Marcinkovič Josef
Emrich Štefan
Hajdin Josef
Fišer Jan
Kunštek Jan
Pokorný Štefan
Buček Mihal
Chrena Štefan
Trajlinek Josef
Švec Marcin
Krištofík Anton
Šureček Josef
Volf Pavel
*1889 †1914
 1890
 1887
 1890
 1887
 1885
 1886
 1884
 1887
*1893 †1915
 1885
 1887
 1889
 1891
 1892
 1883
 1893
*1873 †1916
 1885
 1898
 1888
 1887
 1896
 1888
 1891
 1895
 1894
*1889 †1917
 1896
*1894 †1918
 1886
 1870
 1879
 1895
 1898
 1879
 1873
 1875
 1893
*1889 †1914
Diviak Ján
Kubovič Michal
Leskovský Ján
Markovič Jozef
Markovič Martin
Markovič Martin
Salay Ján
Salay Martin
Škrabák Matej
Wolf Pavel
Hajdin Martin
Janovič Ján
Chytil Ignác
Koch Michal
Leskovský Pavel
Maxián Ján
Pőstenyi Ján
Škrabák Štefan
Šišulák Štefan
Blažek Florián
Bolf Peter
Hajdin Michal
Hajdin Štefan
Magyerics Pavel
Holenka Florián
Holenka Ján
Holenka Ján
Maďar Michal
Markovič Štefan
Markovič Štefan
Studenič Vendelín
Vidovič Jozef
Emrich Štefan
Martinkovič Jozef
Sokol Ján
Buček Michal
Chrena Štefan
Fišer Ján
Hajdin Jozef
Krištofík Anton
Kunštek Ján
Maxián Marek
Pokorný Štefan
Šureček Jozef
Švec Martin
Trajlínek Jozef
Malík Michal
Koch Ján
1886 - 1914
1889
1885
1884
1887
1889
1887
1890
1887
1889 - 1914
1888 - 1915
1883
1887
1893
1889
1891
1885
1893
1893 - 1915
1873 - 1916
1894
1895
1874
1872
1874
1885
1898
1887
1891
1888
1890
1896 – 1916
1896 - 1917
1889
1875 - 1917
1895 - 1918
1898
1886
1894
1875
1871
1871
1879
1893
1873
1879 - 1918
1878
1875 

 

Na cintoríne v obci je symbolický náhrobok vojaka Jána Sokola, ktorý zahynul 2. augusta 1917 vo veku 42 rokov. Jeho meno sa na pomníku padlých nenachádza.
Na cintoríne je aj symbolický náhrobok vojaka Martina Salaya, ktorý zahynul 9. júna 1918 vo veku 28 rokov. Na pomníku padlých je meno Marton Salajský (po obnove tabule v roku 2022 Martin Salay), pri ktorom je uvedený rok narodenia 1890 a rok úmrtia 1914. Mohlo by ísť o totožnú osobu, v tom prípade by sa ale rok úmrtia nezhodoval, čo by sa ale pri značných chybách na pomníku padlých, zjavných z pretesávania krstných mien dalo ľahko vysvetliť.

Kamerové systémy