V prednej a zadnej časti pomníka padlých v Osuskom sú nápisy, podľa ktorých bol postavený v roku 1928 s finančnou podporov vysťahovalcov z obce v Amerike. V literatúre sa však objavil aj iný údaj s rokom 1923. Už v roku 1920 inicioval postavenie pomníka padlých Martin Stanka na zasadnutí obecnej rady, ktorá rozhodla o začatí verejnej zbierky a mieste jeho osadenia. Pomník zhotovila kamenárska firma Františka Štáblu z Hodonína podľa náčrtku historika Štefána Janšáka, rodáka z Osuského, ktorý mal navrhnúť aj doplňujúci reliéfny výjav s rímskou bohyňou vojny. Menoslov padlých vojakov na pamätnej tabuli sprevádzali pôvodne ich fotomedailóny. V súčasnosti je už tabuľa nahradená jednoduchším novotvarom. Podľa tabule zahynuli všetci vojaci z obce na ruskom fronte a Jozef Havelský 24. novembra 1914. Na obecnom cintoríne je však hrob, kde by mohol byť pochovaný vedľa manželky. Podľa nápisu z náhrobného pomníka padol v roku 1916.

NA RUSKOM BOJIŠTI

BARCAJ ADAM 2. 9. 1914
ĎURIŠ ŠTEFAN 1. 12. 1914
KOŠOVIČ ALOJZ 28. 8. 1914
LULÍČEK ŠTEFAN 24. 10. 1914
MASÁR JÁN 7. 11. 1916
PALANSKÝ ŠTEFAN 3. 12. 1914
VEREŠ ALOJZ 26. 3. 1918
BARCAJ JÁN 24. 8. 1914
HAVELSKÝ JOZEF 24. 11. 1914
KRUTÝ ALBERT 27. 6. 1916
LEHOCKÝ GUSTÁV 25. 9. 1914
MARTANA JOZEF 30. 7. 1915
SASÁK JÁN 1. 11. 1918
BARCAJ JAKUB 17. 12. 1916
BLANÁRIK MARTIN 1. 5. 1917
MIKUŠOVIČ MARTIN 15. 3. 1916
BARCAJ ALOJZ 23. 8. 1915
JANÁK VENDELÍN 17. 2. 1917
KRŠTENÍK JÁN 12. 11. 1916
LALÁK ŠTEFAN 16. 2. 1916
BENÁK MARTIN 1. 5. 1918
ŠUTTA AUGUSTÍN 6. 12. 1917
MIHALOVIČ ŠTEFAN 24. 6. 1916

 

Živým láska, mŕtvym spomienka
na pamiatku padlým bratom a hrdinom
postavili vďačný spoluobčania
s pomocou rodákov z Ameriky.
Postavené v jubilejnom roku
10. ročného uznania
československej samostatnosti
1918-1928

 

Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 150

Oslobodenie Červenou armádou, Osuské
Emanuel Lehocký (1876 - 1930), Osuské
Kamerové systémy