V kostolnom areáli je pomník padlým, ktorého dominantnou výtvarnou časťou je súsošie zomierajúceho vojaka v náručí anjela pod excentricky umiestneným krížom. Na podstavci je kamenná tabuľa s rozsiahlym menoslovom mužov z obce padlých v dobe 1. svetovej vojny. Nad ňou a pod ňou sú úzke tabuľky s nápismi. „Nikto nemá väčšej lásky ako kto, položí svoj život za bratov svojich“. Pamiatke vo svetovej vojne padlých hrdinov postavili ich vďační pozostalí a spoluobčania.
Nepodarilo sa nám zistiť, kedy bol pomník postavený. V roku 2018 sa na ňom odlomil kríž. Pomník zreštauroval sochár Peter Šimon v roku 2021 v náklade 7850 €, rozhodujúcu väčšinu zo sumy poskytla obec (6000 €), zvyšok miestny odbor Matice slovenskej (1000 €) a ďalší darcovia.

          1914
FOLTIN JOZEF
HÉSEK IGNÁC
JURICA KONŠTANTIN
JURICA SIMEON
MRÁZ JAN
PALKOVIČ JOZEF
PALKOVIČ MIKULÁŠ
PAVLOVIČ KONŠTANTIN
RALBOVSKÝ FRANTIŠ
ŠKVORÁK JAN
SOFKA RAJMUND
TRUBIROHA MICHAL
         1915
ANTÁLEK JAN
BALATA AUGUSTIN
FAJTÁK ANTON
HÉSEK FRANTIŠ
HLADIK ŠTEFAN
HÚŠŤAVA JAN
KOVAROVIČ VENDELÍN
MALÍK REHOR
PALKOVIČ IZIDOR
PALKOVIČ JAN
PALKOVIČ MICHAL
PALKOVIČ ŠTEFAN


25 ROČNÝ
22   ״
24   ״
33   ״
22   ״
23   ״
28   ״
26   ״
23   ״
23   ״
29   ״
22   ״

26   ״
20   ״
32   ״
22   ״
24   ״
37   ״
20   ״
27   ״
33   ״
25   ״
20   ״
34   ״

PAVLÍK JAN
POLÁK ŠTEFAN
RIŠKA FRANTIŠ
RIŠKA IMRICH
RIŠKA LUKAČ
RIŠKA MATEJ
RIŠKA SIMEON
ROSIVAČ AUGUSTIN
ŠKODA IGNÁC
ŠIMEK ŠTEFAN
SOFKA FRANTIŠ
SOFKA PETER
TRUBIROHA IGNÁC
VALACHOVIČ IGNÁC
VALACHOVIČ ŠTEFAN
VÁVRA PAVEL
VRÁBEL ŠTEFAN
ŽILKA PETER
          1916
KOMORNÝ ONDREJ
KUBINA JAN
PALKOVIČ STANISLAV
RIŠKA PAVEL
ŠIMEK JOZEF
ŠIMEK MICHAL
ŠIMEK ŠTEFAN

21 ROČNÝ
27   ״
23   ״
26   ״
31   ״
26   ״
26   ״
26   ״
29   ״
38   ״
31   ״
30   ״
24   ״
39   ״
21   ״
22   ״
25   ״
33   ״

19   ״
41   ״
19   ״
37   ״
45   ״
42   ״
19   ״

SLOVÁČEK ONDREJ
SOFKA PAVEL
VALACHOVIČ ŠTEFAN
VÁVRA MICHAL
          1917
HÉSEK ALOJZ
PALKOVIČ MATEJ
RALBOVSKÝ ALOJZ
RIŠKA PETER
RIŠKA SIMEON
SUCHÁN FERDIŠ
VALACHOVIČ ALEX
VRÁBEL JAN
          1918
BALATA ANTON
KOVAROVIČ MELICHAR
KUBINA ANTON
MACEJKA ANTON
MRÁZ KRISTIÁN
PALKOVIČ JAN
POLÁK ŠTEFAN
PUŠKÁČ JAN
RALBOVSKÝ PAVEL
VÁVRA JOZEF
VEINVURM PAVEL
VRÁBEL JAN

43 ROČNÝ
26   ״
20   ״
27   ״

18   ״
45   ״
26   ״
19   ״
20   ״
23   ״
23   ״
49   ״

20   ״
25   ״
38   ״
25   ״
20   ״
40   ״
44   ״
23   ״
24   ״
21   ״
42   ״
20   ״

 

Farský úrad: Zreštaurovaný pomník, in: Kúcan 2/2021, str. 9

Po bokoch pomníka boli osadené dve stély s fotomedailónmi padlých vojakov. Ak príbuzní nemali fotografiu svojho vojaka, bola nahradená medailónom Božského srdca alebo svätca.

Na cintoríne v obci je zaznamenaná spomienka na bratov Alojza a Františka Hésekových aj s ich fotomedailónmi na náhrobníku ich sestry Kristíny. Bratia padli v 1. svetovej vojne. Na pomníku padlých majú totožné fotografie ako na náhrobníku (Tu odpočíva v Kristu Pánu zosnulá panenka KRISCINKA HESEK zom. 10. apr. 1905 v 19. r. veku svojho a její bratríčkové FRANTIŠEK - ALOJZEK, ktorí padli vo vojne).
Na cintoríne v obci má na rodinnom náhrobníku pravdepodobne len spomienkové údaje aj s fotomedailónom vojak Ján Vrábel (JAN VRABEL roz. 11. Novembra 1898 padol na bojišti v r. 1918). Na pomníku padlých má rovnakú fotografiu.

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty
Kamerové systémy