V 1. svetovej vojne bojovalo 93 Kunovčanov a 23 sa ich nevrátilo. Boli medzi nimi aj básnik Martin Orgoník Kunovský a Ján Slezák, účastník vzbury v Kragujevaci. Obaja majú v obci individuálne pamätné tabule.
Pomník padlých v obci odhalili 26. júna 1927. Prvé snahy o postavenie pomníka padlých v obci sa objavili už v roku 1922, ale zbierka vyhlásená prostredníctvom Roľníckej besedy veľa peňazí nepriniesla. Úspešne sa ich podarilo zbierať až od roku 1925 a tak pomník padlých v obci mohli odhaliť 26. júna 1927. Na pomníku je vytesaný nápis jeho zakladateľov (POMNÍK POSTAVIT DALI ICH POKREVNÝ A VERNÝ SPOLUOBČANIA). Slávnostným rečníkom pri odhalení bol básnik a novoinštalovaný senický evanjelický farár Vladimír Roy. Realizátorom návrhu a aj stavby pomníka bola kamenárska firma Františka Štáblu z Hodonína. Na nové miesto o 2 desiatky metrov bol pomník premiestnený, keď sa tu uvoľnil priestor po zbúraní obecného domu. Neskôr v okolí pomníka založili malý park. V roku 2021 dala Senica pomník zreštaurovať v náklade 5600 € u Petra Gregvorka.

 

NA PAMIATKU DRAHÝCH OBETÍ
UKRUTNEJ SVETOVEJ VOJNY
od 28. VII. 1914 do 28. X. 1918.

Na ruskom bojišti:
JÁN ZICH
* 17. IV. 1880 + 13. IX. 1914
PAVEL FIGURA
* 23. III. 1888 + 18. X. 1914
JÁN JAMÁRIK
* 10. IX. 1883 + 10. XII. 1914
PAVEL MATULA
* 14. XII. 1892 + 19. IV. 1915
MARTIN ZUŠČÍK
* 8. III. 1890 + 15. V. 1915
JÁN ORGONÍK
* 20. VIII. 1893 + 18. V. 1915
PAVEL JAMÁRIK
* 28. I. 1889 + 14. VIII. 1915
PAVEL ZUŠČÍK
* 14. IX. 1887 + 23. IX. 1915
MARTIN HARNOŠ
* 2. VI. 1895 + 17. VIII. 1916
MARTIN JAMÁRIK
* 16. I. 1882 + 23. IX. 1916
JURAJ JAMÁRIK
* 4. IV. 1877 + 10. II. 1917
Na srbskom bojišti:
JÁN ORGONÍK
* 23. VII. 1890 + 22. IX. 1914

PAVEL KUKLIŠ
* 29. III. 1892 + 22. IX. 1914
MICHAL KUKLIŠ
* 29. IX. 1894 + 8. II. 1915
JÁN KRČ
* 20. V. 1889 + 8. I. 1916
PAVEL HARNOŠ
* 14. IV. 1893 + 15. VI. 1916
PAVEL ŠČASNÝ
* 17. IV. 1887 + 20. X. 1918
Na talianskom bojišti:
PAVEL ORGONÍK
* 14. X. 1889 + 7. VIII. 1916
PAVEL BREČKA
* 24. XII. 1897 + 11. IV. 1917
----------------
MARTIN ORGONÍK
* 28. V. 1887 + 17. III. 1916
V BRATISLAVE
JÁN SLEZÁK
* 2. VI. 1894 zastrelený
8. VI. 1918 v KRAGUJEVACI
MARTIN ŽÁK
* 15. X. 1898 + 16. VI. 1918
v BANSKEJ BYSTRICI
JOZEF KUKLIŠ
* 28. VIII. 1900 + 15. II. 1919
v BUDAPEŠTE

Ktorí ste padli v krutom boji,
vám k pocte tento kameň stojí,
a srdečný vám pozdrav dáva:
Buď večný pokoj vám a sláva!

 

Na pamätnej tabuli nie sú uvedené mená troch vojakov, ktorí zomreli na vojnové útrapy krátko po návrate domov. Boli nimi Pavel Jamárik, Pavel Harnoš a Juraj Matula.

Peter Brezina, Ján Peter: Senica v nostalgii pohľadníc, Senica 2015, str. 180

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých, Čáčov
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy