V 1. svetovej vojne bojovalo 93 Kunovčanov a 23 sa ich nevrátilo. Boli medzi nimi aj básnik Martin Orgoník Kunovský a Ján Slezák, účastník vzbury v Kragujevaci. Obaja majú v obci individuálne pamätné tabule.
Pomník padlých v obci odhalili 26. júna 1927. Prvé snahy o postavenie pomníka padlých v obci sa objavili už v roku 1922, ale zbierka vyhlásená prostredníctvom Roľníckej besedy veľa peňazí nepriniesla. Úspešne sa ich podarilo zbierať až od roku 1925 a tak pomník padlých v obci mohli odhaliť 26. júna 1927. Na pomníku je vytesaný nápis jeho zakladateľov (POMNÍK POSTAVIT DALI ICH POKREVNÝ A VERNÝ SPOLUOBČANIA). Slávnostným rečníkom pri odhalení bol básnik a novoinštalovaný senický evanjelický farár Vladimír Roy. Realizátorom návrhu a aj stavby pomníka bola kamenárska firma Františka Štáblu z Hodonína. Na nové miesto o 2 desiatky metrov bol pomník premiestnený, keď sa tu uvoľnil priestor po zbúraní obecného domu. Neskôr v okolí pomníka založili malý park. V roku 2021 dala Senica pomník zreštaurovať v náklade 5600 € u Petra Gregvorka.

 

NA PAMIATKU DRAHÝCH OBETÍ
UKRUTNEJ SVETOVEJ VOJNY
od 28. VII. 1914 do 28. X. 1918.

Na ruskom bojišti:
JÁN ZICH
* 17. IV. 1880 + 13. IX. 1914
PAVEL FIGURA
* 23. III. 1888 + 18. X. 1914
JÁN JAMÁRIK
* 10. IX. 1883 + 10. XII. 1914
PAVEL MATULA
* 14. XII. 1892 + 19. IV. 1915
MARTIN ZUŠČÍK
* 8. III. 1890 + 15. V. 1915
JÁN ORGONÍK
* 20. VIII. 1893 + 18. V. 1915
PAVEL JAMÁRIK
* 28. I. 1889 + 14. VIII. 1915
PAVEL ZUŠČÍK
* 14. IX. 1887 + 23. IX. 1915
MARTIN HARNOŠ
* 2. VI. 1895 + 17. VIII. 1916
MARTIN JAMÁRIK
* 16. I. 1882 + 23. IX. 1916
JURAJ JAMÁRIK
* 4. IV. 1877 + 10. II. 1917
Na srbskom bojišti:
JÁN ORGONÍK
* 23. VII. 1890 + 22. IX. 1914

PAVEL KUKLIŠ
* 29. III. 1892 + 22. IX. 1914
MICHAL KUKLIŠ
* 29. IX. 1894 + 8. II. 1915
JÁN KRČ
* 20. V. 1889 + 8. I. 1916
PAVEL HARNOŠ
* 14. IV. 1893 + 15. VI. 1916
PAVEL ŠČASNÝ
* 17. IV. 1887 + 20. X. 1918
Na talianskom bojišti:
PAVEL ORGONÍK
* 14. X. 1889 + 7. VIII. 1916
PAVEL BREČKA
* 24. XII. 1897 + 11. IV. 1917
----------------
MARTIN ORGONÍK
* 28. V. 1887 + 17. III. 1916
V BRATISLAVE
JÁN SLEZÁK
* 2. VI. 1894 zastrelený
8. VI. 1918 v KRAGUJEVACI
MARTIN ŽÁK
* 15. X. 1898 + 16. VI. 1918
v BANSKEJ BYSTRICI
JOZEF KUKLIŠ
* 28. VIII. 1900 + 15. II. 1919
v BUDAPEŠTE

Ktorí ste padli v krutom boji,
vám k pocte tento kameň stojí,
a srdečný vám pozdrav dáva:
Buď večný pokoj vám a sláva!

 

Na pamätnej tabuli nie sú uvedené mená troch vojakov, ktorí zomreli na vojnové útrapy krátko po návrate domov. Boli nimi Pavel Jamárik, Pavel Harnoš a Juraj Matula.

Peter Brezina, Ján Peter: Senica v nostalgii pohľadníc, Senica 2015, str. 180

Blízke pamätníky

Kamerové systémy