Pomník padlých v Kuklove bol postavený z verejnej zbierky v roku 1927 s podporou vysťahovalcov do Ameriky. Je na ňom súsošie vojaka s rodinou pod krížom. Jeho myšlienka pri odchode od rodiny je zaznamenaná pod súsoším TOMUTO KRISTU VÁS PORÚČAM. Nižšie sú verše Žarnova ĎALEKO RODNÝCH CHÁT V CUDZINE VEČNÝ SEN SNÍME, / OTCOVIA, MANŽELIA, BRATIA A SYNOVIA, DETI, / BO ZLOBA VOJNY NÁS NEVINNÝCH V OHNI A DYME / NEVOĽNE POHNALA V PREDČASNÚ SMRŤ ZA OBETI.
Zakladateľský nápis NA PAMIATKU / VO SVETOVEJ VOJNE / PADLÝM HRDINOM / ZALOŽILI / Z MILODAROV ROKU 1927 / OBČANIA KUKLOVSKÍ je doplnený o ďalší nápis ZA POMOCI NAŠICH / AMERICKÝCH BRATOV.
V roku 1928 k pomníku osadili kamenné vázy, pri obnove v roku 1968 boli na pomníku ešte všetky fotomedailóny vojakov, roku 2017 na náklady obce pomník zrenovoval Martin Horinka.

 

Anton Šimkovič
* 1891   + 1914
Ján Stanek
* 1888   + 1914
Ján Škvorák
* 1891   + 1914
Ján Adamec
* 1886   + 1914
Ján Vácek
* 1889   + 1914
Ján Ondrejka
* 1895   + 1915
Imrich Šimek
* 1891   + 1914
Ján Šimek
* 1886   + 1915
Štefan Hlavenka
* 1889   + 1915
Ján Mojžišek
* 1886   + 1915
Ján Mihál
* 1875   + 1915
Ján Török
* 1882   + 1914
Ferdin. Mihál
* 1894   + 1915
Ignác Pribila
* 1879   + 1915

Anton Šimek
* 1887   + 1914
Michal Pribila
* 1891   + 1915
Severín Valovič
* 1891   + 1915
Anton Valovič
* 1895   + 1916
Martin Šimek
* 1887   + 1915
Pavel Tomek
* 1872   + 1916
Ján Macejka
* 1895   + 1916
Štefan Malec
* 1880   + 1916
Bohumil Šubík
* 1894   + 1916
Anton Malík
* 1895   + 1916
Jozef  Kadlic
* 1896   + 1916
Ján Matúšek
* 1873   + 1916
Michal Kocich
* 1896   + 1916
Florian Kadlic
* 1898   + 1918
Emil Neuer
* 1886   + 1918

Matej Horvát
* 1873   + 1920
Marek Filípek
* 1896   + 1917
Severín Lápay
* 1894   + 1917
Vendelín Mucha
* 1872   + 1917
Ján Mihál
* 1867   + 1917
Matej Rehák
* 1891   + 1917
Jozef Pavúček
* 1879   + 1917
Lukáš Pernecký
* 1890   + 1918
Pavel Weinwurm
* 1878   + 1918
Vendelín Šimek
* 1867   + 1918
Ján Stanek
* 1879   + 1915
Pavel Stanek
* 1870   + 1918
Imrich Šimek
* 1886   + 1915
Richard Bartal
* 1894   + 1918

 

Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 116

Juraj Papánek - Osvetová beseda, Kuklov
Andrej Žarnov (1903 - 1982), Kuklov
Kamerové systémy