Pomník padlých v Jablonici bol odhalený v roku 1933. Vytvorili ho sliezski kamenári. Hlavný výtvarný motív tvorí ho súsošie Krista nad dvojicou vojakov s loďou. Pod súsoším je vyrytý nápis: 1914 – 1918 PADLÝM VOJAKOM VENUJÚ OBČANIA JABLONICKÝ. Menoslov padlých na pamätnej tabuli čiastočne dopĺňali fotomedailóny. Pomník bol v roku 2013 definitívne zrekonštruovaný. Celková oprava trvala trochu dlhšie (od roku 2009). Koncom roka 2014 k pomníku premiestnili pamätnú tabuľu padlých antifašistov z kultúrneho domu.

Po bokoch pamätnej tabule boli mená ďalších padlých vojakov, vyryté asi dodatočne po vzniku pomníka. Tieto mená po oprave už na pomníku nie sú zaznamenané.

Vľavo od tabule:

JÁN ČURAJ (1887 – 1915);
KAROL KABAŇA (1895 – 1918);
MORIC DREXLER;
MAX VEIZS

vpravo od tabule:

DOMINIK MIKUŠEK (1895 - 1918);
MAX KAUFMAN (1885 - 1915);
ŽIGO KAUFMAN;
ISIDOR ELINGER;
IMRICH BÚRAN (1892 - 1914)

 

Mená Karol Kabaňa a Viktor Škápik sa uvádzajú 16. novembra 1918 pri incidente s maďarskými vojakmi prichádzajúcimi od Trnavy, ktorí sa snažili udržať Slovensko pod maďarskou správou. K. Kabaňa a V. Škápik padli pri prestrelke.

  

JOZEF ZUBEK
1890  1914
ŠTEFAN BARTAK
1893  1914
ŠTEFAN KUTÁLEK
1884  1915
JOZEF GAŽA
1880  1916
MARTIN ŠELIGA
1887  1915
ŠTEFAN MIHALOVIČ
1879  1916
PAVEL NESTAREC
1887  1915
PAVEL BÚRAN
1898  1917

JOZEF ŠELIGA
1874  1918
JÁN MIKULA
1877  1918
ŠTEFAN NESTAREC
1892  1914
JOZEF BARTAK
1884  1915
JÁN MEDNANSKÝ
1884  1915
JOZEF STANEK
1877  1914
PAVEL DRAHOŠ
1879  1915
JOZEF KARASEK
1893  1915
JÁN CHABINA
1873  1916
JOZEF MAHAJ
1890  1917
MICHAL ŠPANKA
1879  1918
JURA HLASNIČEK
1892  1915
AUGUST TURANSKÝ
1894  1917
MICHAL HAJÍČEK
1890  1917
KAROL BREZOVSKÝ
1891  1918
JÁN BEŇA
1895  1915
PAVEL HAJIČEK
1880  1915
PAVEL PISKLA
1900  1918
PAVEL ONDRUŠ
1889  1915
ŠTEFAN ŠKAPÍK
1876  1917
JÁN JUROVATÝ
1885  1918
FROLIAN VALENT
1889  1915
JOZEF BREZOVSKÝ
1889  1914
ŠTEFAN TOMEK
1896  1917
JOZEF OSLEJ
1898 1918
VENDELIN OSLEJ
1896  1918
VIKTOR ŠKAPÍK
1894  1919
LUDEVÍT POLAK
1880  1914
JOZEF BÚRAN
1872  1916
JOZEF HUK
1874  1917
PAVEL FUKNA
1894  1915
ŠTEFAN HLASNÍČEK
1881  1915
MATĚJ KALLAY
1885  1916
PAVEL SKOK
1889  1915
GRÁB JULIUS
1891  1915

 

Použitá literatúra: Kol.: Jablonica, Skalica 2002, str. 17, 48

Anna Michlová (1923 - 1944), Jablonica
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Jablonica
Osloboditeľom, Jablonica
Kamerové systémy