Pomník padlých v Hlbokom je pred kostolom. Pôvodne bol postavený asi dve desiatky metrov východnejšie pred dnes už nejestvujúcimi domami. Presťahovaný bol pri úprave tohto priestoru po roku 1949, keď pri kostole vznikol park. Pomník zároveň zmenil orientáciu, pôvodne bol obrátený smerom na juh. Po 2. svetovej vojne naň bola pridaná pamätná tabuľa s menami vojakov obce, ktorí počas nej zahynuli.
Pred rokom 2017 niektoré z fotomedailónov pomníka zmenili svoje pozície a sú priradené k iným menám. V našej fotogalérii sú označené menami z predošlého stavu.

Ján Brožek
*1872 +1918
Juraj Filípek
*1897 +1916
Alex Hirš
*1886 +1915
Ján Loštický
*1893 +1915
Mart. Morávek
*1881 +1914
Ján Piskla
*1877 +1914
Ján Šulla
*1876 +1916
Mart. Šulla
*1887 +1916
Mart. Šajánek
*1887 +1914
Pavel Čobrda
*1890 +1915
Pav. Chomutár
*1896 +1918
Pav. Zálešák
*1887 +1918
Pav. Kvačka
*1887 +1914
Pav. Morávek
*1894 +1918
Mart. Piskla
*1876

Ján Čobrda
*1879 +1915
Mart. Čobrda
*1888 +1914
Pavel Koprla
*1880 +1914
Ján Jurík
*1898 +1919
Pav. Šajánek
*1878 +1914
Pav. Zálešák
*1876 +1919
Ján Benda
*1894
Mart. Buriján
*1883
Pavel Filípek
*1884
Mart. Krištof
*1891
Pavel Petráš
*1869
Juraj Rajznér
*1887
.
.
.
.
.
.

Mart. Barton
*1890 +1914
Ján Ganzel
*1897 +1917
Pavel Kovár
*1895 +1917
Pav. Loštický
*1895 +1917
Pav. Ondrčka
*1890 +1916
Ján Smrdák
*1884 +1914
Pavel Šulla
*1888 +1914
Pavel Šulla
*1878 +1918
Jozef Vrla
*1890 +1914
Ján Chomutár
*1893 +1918
Ján Šulla
*1891 +1916
Ján Brožek
*1884 +1914
Ján Malovík
*1894 +1917
Ján Liška
*1895
Ján Mikulísek
*1872

 

Kamerové systémy