V Častkove 6. júna 1937 posväcovali evanjelickú faru a zároveň odhalili pomník padlých vojakov v 1. svetovej vojne. Katolícki obyvatelia obce sa slávnosti nezúčastnili, pretože boli s evanjelikmi v spore. Chceli si vtedy ešte len zamýšľaný kostol sv. Cyrila a Metoda pôvodne postaviť na mieste pomníka, ale kostol by podľa informácie z použitej literatúry zatieňoval novú evanjelickú faru. Podľa tohto by pôvodné miesto pomníka padlých bolo ale na opačnej strane námestia, než je dnes. Autorom pomníka je Beck a Soják zo Strážnice.

I VAŠA KRV, PADLÍ HRDINOVIA,
PRIPRAVILA CESTU K SLOBODE. 
PAMIATKA VAŠA
BUĎ POŽEHNANÁ

 

PAVEL VLČEK 1886 – 1914

JAN JURIČEK 1884 – 1914

PAVEL JURIČEK 1884 – 1914

JAN NEČAS 1882 – 1914

PAVEL CHROPUVKA 1875 – 1915

JAN VOJTEK 1883 – 1915

LEOPOLD NOCHTA 1893 – 1915

PAVEL ROŽA 1885 – 1915

PAVEL ŠKVORAK 1893 – 1915

PAVEL KRIŠTOFIK 1884 – 1916

JAN KRIŠTOFIK 1893 – 1916

JURA KRIŠTOFIK 1896 – 1916

JAN ŠARABOK 1886 – 1916

JURA VOJTEK 1893 – 1916

PAVEL NEČAS 1884 – 1916

JAN ŠIŠKA 1898 – 1916

ŠTEFAN VOJTEK 1893 – 1916

PAVEL NEČAS 1888 – 1916

MARTIN ŠIMEK 1897 – 1916

PAVEL VOJTEK 1892 – 1917

JAN ŠIŠKA 1891 – 1917

JAN SUKUPČAK 1899 – 1917

PAVEL ŠKRHA 1893 – 1917

IMRICH ŠKVORAK 1894 – 1917

DAVID REJCH 1890 – 1917

PAVEL VOJTEK 1896 – 1918

ŠTEFAN POTUČEK 1900 – 1918

JAN MAREŠ 1900 – 1918

PAVEL MACH 1885 – 1920

 

Ján Bezek: Cirkevná kronika od októbra 1936 do októbra 1937, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1938, Liptovský Mikuláš 1937, str. 193

Kamerové systémy