Na frontoch 1. svetovej vojny bojovalo 216 mužov z Čáčova. 42 z nich sa dostalo do ruského a 12 do talianskeho zajatia. 28 vojakov sa už nikdy nevrátilo. Obec odhalila pomník padlých 25. októbra 1936. Pomník bol postavený strážnickou kamenárskou firmou Soják a Beck podľa návrhu B. Becka z Prostějova. V ten deň v obci zároveň odhalili pamätnú tabuľu na rodnom dome richtára Martina Bartoňa, popraveného v roku 1848. Práce na pomníku padlých sa trochu vliekli. Už v roku 1928 boli urobené nejaké prípravné práce, celková realizácia však ustrnula. Až v roku 1935 obec na pomník vyčlenila 3 tisíc korún a práce mohli opäť začať. Hlavným výtvarným prvkom pomníka je vojak s víťazným práporom.

 

1914 - 1918

MARTIN BARTOŇ
JÁN MIKULÍK
PAVEL MIČA
PAVEL MARTIŠ
JÁN ČERNÝ
JÁN VACH
MARTIN VAŠEK
MARTIN ŠALÍK
JÁN KALMAN

1887-1914
1884-1914
1889-1914
1875-1914
1888-1914
1887-1914
1884-1914
1893-1915
1885-1916

JÁN MORÁVEK
JURAJ KOMLOŠ
JÁN OPALEK
JOZEF BURAJ
ŠTEFAN NOVOMESKÝ
PAVEL DVORSKÝ
JÁN ŠVÁRNÝ
PAVEL ZICH
PAVEL BARTOŇ MRČEK

1892-1915
1889-1915
1892-1915
1870-1916
1872-1916
1886-1916
1890-1916
1892-1916
1896-1917

PAVEL TOMEŠ
JÁN BARTOŇ
JÁN MIKULÍK
JURAJ ZICH
MARTIN ZICH
JÁN JANKOVIČ
JOZEF MACEK
JOZEF MIKULÍČEK
JOZEF SUŠA

1883-1918
1897-1918
1887-1918
1876-1918
1893-1918
1900-1918
1891-1918
1881-1918
1895-1915

 

Vladimír Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 59, 62;
Peter Brezina, Ján Peter: Senica v nostalgii pohľadníc, Senica 2015, str. 174

Blízke pamätníky

Kamerové systémy