Pomník padlých so sochou Ježiša Krista postavili v obci Borský Svätý Jur v roku 1921 pred cintorínom. Po iniciatíve vojnových invalidov bol pomník postavený z verejnej zbierky, na ktorú významne prispeli americkí vysťahovalci z obce. Dobový zakladateľský nápis bol vyrytý do telesa pomníka zozadu, ale do doby rekonštrukcie pomníka v roku 2014 bol po predchádzajúcich úpravách a náteroch prakticky nečitateľný. V nápise je zaznamenané exotické meno Eduardo Morelos. Bol to bohatý Mexičan, žijúci v Paríži. V obci si kúpil kaštieľ asi v roku 1912 a prenajal si poľovný revír. Žil tu len počas letných mesiacov, ale obci často štedro prispieval rôznymi darmi, významne prispel aj na pomník padlých. Osudy vojakov 1. svetovej vojny z obce (na pamätnej tabuli pomníka je zaznamenaných 52 padlých vojakov, celkový počet bojujúcich bol päťnásobný) sú zaznamenané v obecnej monografii, pre ktorú ich spracoval A. Wsól.

 

Horlivosťou bratov valečných poškodencov p. Štefan Moro – a p. Jana Hladíka založeny z daroch bur. Svatojurnych a okoličných bratov a sester slovakov v Amerike a obecniho viboru a sukromnika p. Ed. Morelosa L. P. 28 Marca 1921

 

J. Radič   + 31. 12. 1914
M. Jakubovič   + 8. 12. 1914
J. Veidl   + 9. 9. 1914
Š. Granec   + 30. 9. 1914
Š. Senčík   2. 11. 1914
M. Škápík    + 2. 10. 1914
J. Vajaji   + 8. 8. 1915
M. Indra   N. 1915
M. Stašek   + 18. 7. 1915
J. Kovarik   + 11. 1. 1915
J. Slovák   + 21. 12. 1915
A. Dobiaš   + 24. 2. 1915
P. Štefek   + 25. 4. 1915
M. Drgonec   + 2. 11. 1915
R. Olšovský   + 7. 7. 1915
J. Egl   N. 1915
J. Cellary   + 19. 3. 1915
J. Sokol   + 1. 6. 1915
M. Granec   N.
M. Markovič   + 29. 7. 1915
M. Dinčík   + 30. 11. 1915
J. Vavra   + 26. 4. 1916
A. Vávra   + 26. 6. 1916
J. Podešva   + 11. 6. 1916
J. Budišek   + 16. 6. 1916
A. Sokol   + 11. 6. 1916
A. Bittó   + 1. 2. 1916
S. Radocha   + 6. 5. 1916
S. Prokeš   + 18. 6. 1916
G. Gašparig   +25. 6. 1916
V. Ladislav   + 6. 7. 1916
J. Gašparig + 17. 8. 1916
V. Húšek   + 2. 9. 1916
F. Vajaji   + 29. 9. 1916
Š. Kopiár   + 25. 9. 1917
S. Vávra   N. 7. 7. 1917
J. Ružička   + 19. 3. 1917
P. Hladik   + 16. 7. 1917
J. Kovarovič   + 27. 7. 1917
J. Húšek   N.
J. Daňek   + 5. 1. 1918
J. Sokol   + 22. 9. 1918
A. Tomek   + 26. 8. 1918
L. Sokol   + 3. 12. 1918
V. Sokol   + 27. 12. 1918
J. Laca   + 1917
B. Guta   + 1916
J. Laca   + 1914
J. Kratochvila   + 15. 5. 1915
J. Ozábal   + 7. 20. 1915
F. Turpiš   + 16. 7. 1916
J. Baďura 

 

Rekonštrukcia pamätníka padlým, in: Jurské zvesti 1/2014, str. 1;
Andrej Wsól: Vojaci v 1. svetovej vojne, in: Borský Svätý Jur - Cesta dejinami, Borský Svätý Jur 2014, str. 99-115

Titus Zeman (1915 - 1969), Húšky
Kamerové systémy